فایل های دیگر این دسته

تحقیق تاثير بيو تكنولوژي در مديريت تلفيقي آفات 0486 (قابل ویرایش)

تحقیق تاثير بيو تكنولوژي در مديريت تلفيقي آفات 0486 (قابل ویرایش) - ‏تاثير بيو تكنولوژي در مديريت تلفيقي آفات در كشورهاي توسعه يافته ‏مقدمه : ‏ا...

کد فایل:10689
دسته بندی: دانش آموزی و دانشجویی » دانلود تحقیق
نوع فایل:تحقیق

تعداد مشاهده: 49 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل:29 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 8,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
  دسته بندی : وورد
  نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
  تعداد صفحه : 24 صفحه

   قسمتی از متن word (..doc) : 
   

  ‏تاثير بيو تكنولوژي در مديريت تلفيقي آفات در كشورهاي توسعه يافته
  ‏مقدمه :
  ‏اگر چه در سال 1960 تحولي سبز با باروري زراعتي بهبود يافته است ، امروزه تخمين زده شده است كه ‏ميليونها نفر در مقر مطلق بسر مي برند و از گرسنگي زياد رنج مي برند . هفتاد درصد اين اشخاص كشاورزان هستند (مردها ، زنها و بچه ها) كساني كه زندگي كشاورزي دارند با طرحهاي كوچك و خاك هاي نا مر غوب ، اين موقعيت ها اساساً قرار گرفته اند در محيط هاي گرمسير كه مهيا كردن خشكي ، طغيان سيل ، و طوفان و گرد غبار را افزايش مي دهد . (طبق نظريه Doyl and parsley‏ در سال 1999 ) حاصل محصول در اين نواحي بسيار كساد مي باشد و آفت هاي واگير دار و علف هاي هرز اغلب محصولات را نابود مي كنند . از جمله مشكلاتي كه در اين ناحيه ها شايع شده است .
  ‏استفاده از حشره كش ها ، قارچ كش ها مي باشد كه باعث افزايش محصول و منجر به آلودگي خاك ها و منابع آبي مي شود بدين گونه براي آينده كشاورزي تهديد كننده مي باشد . طبق گفته ي (persleyand lantin‏ ‏در سال 2002‏)‏ ‏: افزايش فراورده هاي محصولات براي بسياري از كشورهاي توسعه يافته بصورت رقابت شده است . با در نظر گرفتن اينكه زيست شناسي و اطلا عات تكنولوژي كه به سلامت و خوب شدن سبك هاي حيات توسعه ي كشور ها بهبودي مي بخشد . اطلاعات زيادي در دسترس محققان زيست شناسي در اينترنت ، وبسايت هاي (جدول 4_1) ‏مورد بحث قرار گرفته اند . در اين فصل ، ما تلاش كرده ايم براي فراهم كردن براي پايداري زيست شناسان جديد براي آزار و آسيب مديريتي ، ما تقريباً به آزمايش مطالعات خاص كه درگير كننده توسعه بخش و تجاري كردن طرحها كه به پايدار شدن آفت ها منجر مي شود . مصلحت انديشان بحث هاي مؤثري در دسترس زيست شناسان جديد قرار داده اند كه ، مقاومت ‏آسيب هاي مديريتي ، عمومي قطع ارتباط دهنده هاي اختصاصي و آينده زيست شناسان
  ‏ كه در IPM‏ در عرصه جهاني مورد بحث قرار گرفته مؤثر واقع شده است .
  ‏كاربرد هاي زيست شناسي در IPM‏ (مديريت تلفيقه ي آفات) :
  ‏پيشرفت تكنولوژي بكار برده شده در بيو تكنو لوژي ، اغلب پر هزينه و زمان زيادي صرف مي كند . آن تقريباً 10 سال يا بيشتر از ميليونها دلار كه در ابتدا به باز شناسي ژن نو به صورت‏ ‏تجاري و بازرگا‏ ‏ني در آمده است . هزينه ها بالا برده شده اند بدليل نياز هاي عمده اجتماعي و حفاظت اطلاعات در فراورده هاي بيو تكنولوژي قبل از پذيرفته شدن و رها شدنشنان . قطع خصوصي كردن يك بازيگر برتر در تجاري كردن ، ارزيابي كردن ، بزودي در طرح هاي تجاريشان ، مقدار وارزش بازار و تجارت است .
  ‏اگر فراهم كردن برگرداندن سرمايه گذاري هاي ساخته شده كافي نيست ، فراورده ها توسعه نيافته اند . در كشور هاي صنعتي ، وجود دارد يك اهميت افزايش دهنده كه به كاهش اعتماد در استفاده از حشره كش هاي مرسوم استفاده كردن BBTs‏ مانند كنترل بيولوژيكي ، كنترل ميكروبي ، اصلاح كننده ، سلوك آفتي شيميايي ، بكارگيري ژنتيك جمعيت آفت ها ، مصونيت گياهان ، پرورش دهنده گياه و افزايش مقاومت آفت ها . اداره ي كنترل تشخيص تكنولوژي (1995) مطالعه آزمايش متداول و نقش بالقوه BBTs‏ براي كنترل آفت كامل شده است.
  ‏نكته هاي جالب: ‏
  ‏اهميت سرمايه گذاري در محدود ي BBTs‏ ‏بوسيله ي دولت فدرال us‏ (در محلي كه بين us‏ 150 ميليون دلار و us‏ 200 ميليون دلار در سال).
  ‏استفاده عمده از BBTs‏ در آفت هاي حشره ، زمين هاي قابل كشت زراعتي ، جنگلداري و محيط هاي آبزي مي باشد . كمترين استفاده در علف هرز در زراعت مي باشد ، همواره با وجود اينكه تخمين زده شده كه %57 هزينه هاي شيمي حشره كش ها مي باشد .
  BBTs‏ مورد قبول قرار گرفته مي شوند وقتي كه حشره كش هاي مرسوم در دسترس نيستند ، قابل قبول نيستند در محل هاي حساس محيطي ، يا در جا‏ ‏هاي مرسوم از نظر اقتصادي ميسر نمي باشد بدليل هزينه هاي بالاي در ارتباط با ارزش منابع .
  ‏آگاهي افزايش يافته شده درباره ي آفت ها و سيستم هاي اكولوژيكي ، انتقال از مراحل متداول حشره كش با استفاده از BBTs‏ ستريع خواهد يافت .
  NRC‏ كه در تهيه خبر دولت US‏ اخيراً كار تعيين كردن آينده ي كنترل عوامل بيوتكنولوژي براي استفاده از زراعت بود . NRC‏ سوالهايي را مانند : چرا ما به روش هاي كنترل آفت نو در محصول و سيستم هاي توليدات جنگل نياز داريم ؟ ‏چه چيزي را ما مي توانيم به طور واقعي از سرمايه گذاري در اين تكنولوژي نو انتظار داشته باشيم ؟ ما چگونه توسعه مي دهيم تأثير و كنترل سيستم هاي افت سود بخش تقويت كننده در اكولوژي فر آيندهاي كنترل ؟ چگونه ما بايد ارگانيسم هاي كنترل بيو تكنولوژي و فرآورده ها را سر پرستي و به صورت تجارتي در آوريم ؟‏ توافق هاي نائل شده اشاره دارند به امنيت ، سود بخشي و پايداري در مديريت آفت پي آمد راه حلي براي موفقيت ها در اين ناحيه شده است . بيو تكنولوژي وابسته به كار هاي مهم اكولوژيكي مبني ب‏ر مديريت آفت شامل : استفاده ي تر‏ار ي‏خته محصول براي حشره و مقاومت بيماري ، نشانه هاي مولكولي براي مقاومت انگل داري پرورش گياه ، ابزارهاي تشخيص و استفاده مرسوم از عوامل كنترل بيولوژيكي نو . بدليل آنكه به هنگام براي رسيدگي كردن به كشورهاي توسعه يافته ، پتانسيل مفيد اين تكنولوژي هاي جديد براي دربر گيري برنامه هاي مديريت تلفيقيه آفات مي باشد .
  ‏پرسلي (1996) يك كتاب خوب در نقش بيو تكنو لوژي مي تواند مؤثر باشد در‏ IPM‏ .
  ‏گياهان ترار ي‏خته با حشره و مقومت بيماري با تكيه بر استفاده از BT‏ گياهان ترنسژنتيك
  ‏توانايي در برندن و متصل شدن DNA‏ براي خلق ملكول جديد (transgene‏) و وارد كردن اين ترنسژن در پرورش گياه حاصل شده بنياد بيشترين محصول ، انقلابي در پيشرفت تكنولوژي در قرن بيستم بوجود آمده است . اكثريت ترار پخته محصول بدين گونه كه دور از تجاري شدن طراحي شده بودند و به پشتيباني در حفاظت از محصول و مقابله با حشرات ، بيماري ها و علف هاي هرز مي باشد . قيمت رايج بازار تجارت در محصولات ترار پخته اي در حدود ‏3 بيليون دلار us‏ و تا8 بيليون دار us‏ افزايش يافته در سال 2005 تخمين زده شده است و 25 بيليون دلار us‏ بوسيله 2010 (استراش 1999، جيمز 1999) . در ميان بيماريهاي گونا‏گون و آفت مقاوم و محصولات ترار ي‏خته اي رها شده براي زراعت ، حشره مقاوم محصولات ، بسياري از كشورها به طور عمومي پذيرفته اند .
  ‏بيشترين گسترش روش حشره مقاوم محصولات ترنسژنتيكي امروزه : بلال (تقريباً منسوب شده به ذرت) و پنبه مي باشد . طبق نظريه جيمز در سال (2000) ،در سر تا سر جهان 2000 ، ذرت Bt‏ روييده شده در 8/6 ميليون ، بعلاوه ة 4/1 ميليون كاشته شده پايداري علف كش /BT‏ ذرت مي باشد و Bt‏ پنبه روئيده شده در حدود 5/1 ميليون و به طور افزوده شده حدود 7/1 ميليون روييده شده ، BT‏/ حشره كش مقاوم پنبه . BT‏ اواع سيب زميني هاي رشد كرده كمتر از 1/0 بوده است . قبل از اينكه BT‏ پنبه مورد قبول واقع شود ، سودهاي اقتصادي قابل توجهي در مقياس كمي از كشاورزان در جنوب آفريقا موجب شده است . (2002 Gregory‏ )‏ ‏.
  ‏كشور چين به عنوان اولين كش‏ور در تجاري در آمدن گياهان تراري‏خته در اوايل سال 1990 با مقدمه اي از پايداري ويروسهاي تنباكو و اخيراً پايداري ويروس هاي گوجه فرنگي در سال 1995 و usa‏ EPA‏ تصويبات انجام شده اولين ثبت

     برچسب ها: تحقیق تاثير بيو تكنولوژي در مديريت تلفيقي آفات 0486 (قابل ویرایش) تاثير بيو تكنولوژي در مديريت تلفيقي آفات 0486 دانلود تحقیق تاثير بيو تكنولوژي در مديريت تلفيقي آفات 0486 (قابل ویرایش) تاثير بيو تكنولوژي مديريت تلفيقي آفات 0486 تحقیق تاثير
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.