فایل های دیگر فروشنده

فایل های دیگر این دسته

تحقیق تأثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده 60 ص (قابل ویرایش)

تحقیق تأثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده 60 ص (قابل ویرایش) - ‏چکیده: ‏این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه...

کد فایل:10676
دسته بندی: دانش آموزی و دانشجویی » دانلود تحقیق
نوع فایل:تحقیق

تعداد مشاهده: 6 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 58

حجم فایل:323 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 8,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
  دسته بندی : وورد
  نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
  تعداد صفحه : 58 صفحه

   قسمتی از متن word (..doc) : 
   

  ‏چکیده:
  ‏این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و ... تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق 100 نفر از زنان شاغل شهر تهران است.
  ‏فرضیه هایی که در این تحقیق به کار برده شده است به شرح زیر می باشد که با انجام مراحل تحقیق تایید یا رد هر یک از آنها به اثبات رسیده است:
  ‏1-به نظر می رسد بین تعداد فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ تأئید شد.
  ‏2-به نظر می رسد بین وضعیت تحصیلی فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ تأئید شد.
  ‏3-به نظر می رسد بین اختلافات زناشویی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ تأئید شد.
  ‏4-به نظر می رسد بین ‏قدرت تصمیم گیری زن در خانواده ‏و اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ تأئید شد.
  ‏5‏-به نظر می رسد بین ‏رابطه مادر فرزندی ‏و اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ تأئید شد.
  ‏6‏-به نظر می رسد بین ‏موقعیت اقتصادی ‏و اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ ‏رد‏ شد.
  ‏7‏-به نظر می رسد بین ‏موفقیت اجتماعی ‏و اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ ‏ر‏د شد.
  ‏8‏-به نظر می رسد بین ‏میزان خودباوری زنان و ‏اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ ‏ر‏د شد.
  ‏9‏-به نظر می رسد بین ‏ساعات کاری زنان ‏و اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ ‏رد‏ شد.
  ‏شاحص سازی متغیرها
  ‏متغیر مستقل:
  ‏1-ساعت کاری
  ‏ 1-1-نقش ساعات کاری در وظایف مادر و همسری
  ‏2-تعداد فرزندان
  ‏ 1-2-تعداد فرزندان
  ‏3-موقعیت اقتصادی
  ‏ 1-3-میزان درآمد فرد
  ‏ 2-3-میزان درآمد همسر
  ‏ 3-3-نوع مسکن
  ‏ 4-3-محل سکونت
  ‏چکیده:
  ‏این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و ... تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق 100 نفر از زنان شاغل شهر تهران است.
  ‏فرضیه هایی که در این تحقیق به کار برده شده است به شرح زیر می باشد که با انجام مراحل تحقیق تایید یا رد هر یک از آنها به اثبات رسیده است:
  ‏1-به نظر می رسد بین تعداد فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ تأئید شد.
  ‏2-به نظر می رسد بین وضعیت تحصیلی فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ تأئید شد.
  ‏3-به نظر می رسد بین اختلافات زناشویی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ تأئید شد.
  ‏4-به نظر می رسد بین ‏قدرت تصمیم گیری زن در خانواده ‏و اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ تأئید شد.
  ‏5‏-به نظر می رسد بین ‏رابطه مادر فرزندی ‏و اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ تأئید شد.
  ‏6‏-به نظر می رسد بین ‏موقعیت اقتصادی ‏و اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ ‏رد‏ شد.
  ‏7‏-به نظر می رسد بین ‏موفقیت اجتماعی ‏و اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ ‏ر‏د شد.
  ‏8‏-به نظر می رسد بین ‏میزان خودباوری زنان و ‏اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ ‏ر‏د شد.
  ‏9‏-به نظر می رسد بین ‏ساعات کاری زنان ‏و اشتغال زنان رابطه وجود دارد !‏ ‏رد‏ شد.
  ‏شاحص سازی متغیرها
  ‏متغیر مستقل:
  ‏1-ساعت کاری
  ‏ 1-1-نقش ساعات کاری در وظایف مادر و همسری
  ‏2-تعداد فرزندان
  ‏ 1-2-تعداد فرزندان
  ‏3-موقعیت اقتصادی
  ‏ 1-3-میزان درآمد فرد
  ‏ 2-3-میزان درآمد همسر
  ‏ 3-3-نوع مسکن
  ‏ 4-3-محل سکونت
  ‏4-موقعیت اجتماعی
  ‏ 1-4-میزان احترام اطرافیان به خود
  ‏ 2-4-میزان پذیرش عقاید فرد
  ‏ 3-4-میزان مفید بودن اشتغال زنان در جامعه
  ‏ 4-4-میزان ارزش گذاری به اشتغال زنان
  ‏5-میزان خودباوری زنان
  ‏ 1-5-میزان اعتماد به نفس
  ‏ 2-5-میزان الگوپذیری از دیگران
  ‏ 3-5-میزان تصمیم گیری در امور
  ‏6-اختلاف زناشویی
  ‏ 1-6-مخالف بودن مرد به ادامه کار زن
  ‏ 2-6-تعصبات سنتی مرد
  ‏ 3-6-نرسیدن به امور خانه و تربیت فرزندان
  ‏7-قدرت تصمیم گیری زن در خانواده
  ‏ 1-7-نحوه استفاده از درآمد شخصی
  ‏ 2-7-نحوه تربیت فرزندان
  ‏ 3-7-نحوه تنظیم مخارج منزل
  ‏8-وضعیت تحصیلی فرزندان
  ‏ 1-8-موفقیت تحصیلی فرزند
  ‏ 2-8-نقش اشتغال مادر در تحصیلات فرزند
  ‏9-رابطه مادری و فرزندی
  ‏ 1-9-میزان گفتگو میان مادر و فرزند
  ‏ 2-9-میزان تفریحات میان مادر و فرزند
  ‏ 3-9-میزان حس اعتماد میان مادر و فرزندان
  ‏شاخص سازی متغیر وابسته:
  ‏اشتغال زنان و تاثیر آن بر ساختار خانواده
  ‏ کاهش تعداد فرزندان خانواده
  ‏ اختلال در روابط زناشویی
  ‏ عدم توجه زن به سلامت روحی و جسمی خود
  ‏ خستگی و بی حوصلگی
  ‏ وجود تقسیم کار در خانه
  ‏ وجود مسئولیت پذیری در میان فرزندان
  ‏ اختلال در سلامت جسم و روح فرزندان

  ‏4-1-تجزیه تحلیل توصیفی داده ها
  ‏جداول شماره 1
  ‏-سوال مربوط به سن
  ‏360Pix
  Pi%
  Pi
  Fi
  ‏سن
  ‏2/25
  ‏7
  ‏07/0
  ‏7
  ‏20-25
  ‏4/86
  ‏27
  ‏24/0
  ‏24
  ‏25-30
  ‏18
  ‏5
  ‏05/0
  ‏5
  ‏30-35
  ‏90
  ‏25
  ‏25/0
  ‏25
  ‏35-40
  ‏4/14‏0
  ‏39
  ‏39/0
  ‏39
  ‏40 به بالا
  ‏360=360Pix
  ‏100=%Pi
  ‏1=Pi
  ‏100=%Fi
  ‏تفسیر: با توجه به جدول در این جامعه آماری ‏7 درصد دارای سن 20-25 سال و 24 درصد دارای سن 25-30 سال و 5 درصد دارای سن 30-35 ساله و 25 درصد دارای سن 35-40 و 39 درصد دارای سن 40 به بالا می باشد.


     برچسب ها: تحقیق تأثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده 60 ص (قابل ویرایش) تأثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده 60 ص دانلود تحقیق تأثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده 60 ص (قابل ویرایش) تأثیر اشتغال زنان ساختار خانواده تحقیق تأثیر اشتغال زنان ساختار خان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.