تحقیق تاثیر رسانه ها بر روابط خانوادگی (قابل ویرایش)

تحقیق تاثیر رسانه ها بر روابط خانوادگی (قابل ویرایش) - ‏رسانه ها ‏و مطبوعات ‏ و نقش آنها در اجتماع ‏گوناگون‏ي‏ مطبوعات و گسترش انتشار نشر‏ي‏ات مت...

کد فایل:10706
دسته بندی: دانش آموزی و دانشجویی » دانلود تحقیق
نوع فایل:تحقیق

تعداد مشاهده: 32 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 26

حجم فایل:161 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 8,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
  دسته بندی : وورد
  نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
  تعداد صفحه : 26 صفحه

   قسمتی از متن word (..doc) : 
   

  ‏رسانه ها ‏و مطبوعات ‏ و نقش آنها در اجتماع
  ‏گوناگون‏ي‏ مطبوعات و گسترش انتشار نشر‏ي‏ات متنوع و متفاوت و به طور کل‏ي‏ جا‏ي‏گاه شا‏ي‏ستهء رسانه ها در تنو‏ي‏ر افکار و ا‏ي‏جاد فضا‏ي‏ مناسب برا‏ي‏ گفت و گو و برخورد سالم و سازندهء نظرات و همچن‏ي‏ن اهم‏ي‏ت‏ي‏ که رسانه ها‏ي‏ گروه‏ي‏ در ارتقاء سطح آگاه‏ي‏ و تعال‏ي‏ فرهنگ و دانش عموم‏ي‏ دارند، ب‏ي‏ گُمان ‏ي‏ک‏ي‏ از مهمتر‏ي‏ن عوامل توسعهء فرهنگ‏ي‏ و از نشانه ها‏ي‏ پو‏ي‏ا‏يي‏ و تحرک هر جامعه است. بد‏ي‏ه‏ي‏ است که توسعهء فرهنگ‏ي‏ ‏–‏ به معنا‏ي‏ گستردهء آن که در برگ‏ي‏رندهء گشا‏ي‏ش و گسترش گفت و گو ها‏ي‏ فلسف‏ي‏ و فرهنگ‏ي‏ و ادب‏ي‏ و هنر‏ي‏ است ‏–‏ نه تنها عامل اصل‏ي‏ رشد خودآگاه‏ي‏ جمع‏ي‏، بلکه زم‏ي‏نه ساز توسعهء س‏ي‏اس‏ي‏ و اقتصاد‏ي‏ و پ‏ي‏شرفت علوم و در واقع نخست‏ي‏ن پ‏ي‏ش شرط حل بن‏ي‏اد‏ي‏ مسا‏ي‏ل و رفع مشکلات فراگ‏ي‏ر جامعه است. البته ا‏ي‏ن همه زمان‏ي‏ م‏ي‏سر و محقق م‏ي‏ گردد که از ‏ي‏ک سو صاحبان قدرت و دولت، با قانون گرا‏يي
  ‏ و قانون گذار‏ي‏ و سعه صدر به رسانه ها‏ي‏ گوناگون و نقش آنان در جامعه بنگرند و به و‏ي‏ژه، رسانه ها‏ي‏ گروه‏ي‏ را به عنوان رکن‏ي‏ اساس‏ي‏ در جامعه باور کنند و به رسم‏ي‏ت بشناسند. از سو‏ي‏ د‏ي‏گر اما ارباب جرا‏ي‏د و اهال‏ي‏ قلم ن‏ي‏ز با‏ي‏د که به رسالت فرهنگ‏ي‏ و مسئول‏ي‏ت خود در اطلاع رسان‏ي‏ درست و ترو‏ي‏ج تفاهم و تبل‏ي‏غ و تقو‏ي‏ت حس همبستگ‏ي‏ مل‏ي‏ و همز‏ي‏ست‏ي‏ مسالمت آم‏ي‏ز آگاه باشند و جداً از ‏هتک‏ حرمت اشخاص و دروغ پرداز‏ي‏ و شا‏ي‏عه پراکن‏ي‏، و از همه مهمتر، از تبل‏ي‏غ خشونت بپره‏ي‏زند و در جهت تثبيت پايه هاي نظام اسلامي و حكومت مردمي و دولت خدمتگذار تلاش نمايند .
  ‏ا‏ي‏ن هشدار ب‏ي‏ شک در وهلهء اول متوجه رسانه ها‏ي‏ تصو‏ي‏ر‏ي‏ فراگ‏ي‏ر (صدا و س‏ي‏ما و س‏ي‏نما) و روزنامه ها و نشر‏ي‏ه ها‏ي‏ سرتاسر‏ي‏ و با نفوذ است که تأث‏ي‏ر آن‏ي‏ و گستردهء خبرها و گزارش ها و تجز‏ي‏ه و تحل‏ي‏ل ها و پ‏ي‏ام ها‏ي‏ آنان قابل کتمان ن‏ي‏ست؛ تأث‏ي‏ر‏ي‏ که بنا بر احساس مسئول‏ي‏ت، م‏ي‏ تواند سودمند و سازنده باشد و در صورت ب‏ي‏ مسئول‏ي‏ت‏ي‏ گردانندگان آن، لاجرم مضّر و مخرّب خواهد بود.
  ‏يكي از كاركردهاي اساسي رسانه ها اطلاع رساني از وقايع است كه در محيط اجتماعي واقع مي شود. پيشرفت بهت انگيز وسائل ارتباط جمعي درقرن حاضر جهان را به دهكده كوچكي تبديل كرده است كه انسان ها امكان اطلاع يابي از همه وقايع و حوادث جهان را به طور سريع و جامع دارند. در عصر ارتباطات هيچ حادثه اي هر چند در دورترين مناطق جهاني باشد- منحصر به يك منطقه جغرافيايي نيست و از اين رو سه ويژگي ، فرا زماني، فرا مكاني و سرعت فوق العاده از خصيصه هاي وسائل ارتباط جمعي است. امروزه تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان ها در رسانه ها رسوخ كرده و از خصوصي ترين رفتار انسان ها تا بزرگترين تغييرات نهادهاي اجتماعي وساختارهاي فرهنگي و سياسي از طريق رسانه ها ارائه مي شود.
  ‏- ‏رسانه هاي جمعي اعم از روزنامه ها، مجلات، راديو و تلويزيون، گاه از انحرافات اجتماعي، نظير تجاوز، خشونت، قتل و...پرده برمي دارند و با اطلاع رساني به موقع و مناسب براي اعضاي جامعه، در پيشگيري از انحرافات اجتماعي نقش مؤثري ايفا مي كنند.
  ‏- وسائل ارتباط جمعي مي توانند با بهره گيري از شگردهاي تبليغي و آفرينش هاي هنري، نفرت و زشتي تزلزل باورها و ارزش هاي ملي و ديني را به مخاطبان خود القا كنند. بر اين اساس، يكي از وظايف و كاركردهاي مهم رسانه ها ، آگاه سازي و اطلاع رساني عمومي است.
  ‏- ‏كارگزاران رسانه هاي جمعي مي بايست با حساسيت ويژه اي، از ارزش هاي عام و هنجارهاي نهادينه شده اجتماعي پاسداري نمايند و براي تحقق عيني آن با سير نهادهاي فرهنگي هماهنگي كرده و تمام امكانات را براي حفظ كرامت انساني بكار گيرند
  ‏.
  ‏طبيعي است، هر گاه كه ارزش ها و باورهاي جامعه مصون بماند، وفاق و همبستگي اجتماعي بيشتر تضمين خواهد شد، زيرا ارزش ها و باورها از مهم ترين عوامل همبستگي اجتماعي كنش گران اجتماعي محسوب مي شوند و چنانچه هر روز، به بهانه اي خاص يكي از ارزش هاي عام به طور بي رحمانه از سوي خرده فرهنگ هاي كجرو مورد هجوم قرار گيرد، بنيان هاي وفاق و همبستگي اجتماعي تضعيف شده و جامعه تا هنگامه شكل گيري هنجارها و ارزش هاي نوين، آسيب هاي فراواني خواهد ديد.
  ‏- ‏وسائل ارتباط جمعي مي بايست با ارائه فوائد و منافع قانون، روحيه قانون گرايي را ترويج نمايند و نشان دهند كه به عنوان ايدئولوژي توجيه گرا براي عملكرد قدرتمندان و حاكمان عمل نمي كنند، بلكه تذكرات قانوني را به عنوان مبناي نظم اجتماعي مطرح مي نمايند.

     برچسب ها: تحقیق تاثیر رسانه ها بر روابط خانوادگی (قابل ویرایش) تاثیر رسانه ها بر روابط خانوادگی دانلود تحقیق تاثیر رسانه ها بر روابط خانوادگی (قابل ویرایش) تاثیر رسانه روابط خانوادگی تحقیق تاثیر رسانه روابط خانوادگی (قابل ویرایش)
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.