فایل های دیگر این دسته

دانلود مقاله در مورد مبدل‌هاي حرارتي

دانلود مقاله در مورد مبدل‌هاي حرارتي - ‏ ‏م‏بدل‏‌‏هاي حر‏ا‏رتي‏ ?‏ 1 ‏مبدل‏‌‏هاي حرارتي ‏مبدل‏‌‏هاي حرارتي، دستگاه‏‌‏هايي هستند كه به كمك آنها م...

کد فایل:19021
دسته بندی: مقاله » مقالات فارسی مختلف
نوع فایل:مقاله

تعداد مشاهده: 2433 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 5

حجم فایل:247 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 6,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
  دسته بندی : وورد
  نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
  تعداد صفحه : 5 صفحه

   قسمتی از متن word (..doc) : 
   

  ‏ ‏م‏بدل‏‌‏هاي حر‏ا‏رتي‏ ?‏ 1
  ‏مبدل‏‌‏هاي حرارتي
  ‏مبدل‏‌‏هاي حرارتي، دستگاه‏‌‏هايي هستند كه به كمك آنها مي‏‌‏توان در اثر تماس غيرمستقيم دو سيال، سيالي را سرد يا گرم كرد. در مورد اين كه كدام يك از دو سيال داخل لوله و كدام يك خارج لوله و در پوسته جريان داشته باشد، مي‏‌‏توان معيارهاي زير را مدنظر قرار داد.
  ‏بهتر است سيال با ظرفيت حرارتي بيشتر در لوله داخلي و سيال با ظرفيت كمتر در لوله خارجي باشد، چون با نصب ظرفيت فين (پره) در لوله خارجي مي‏‌‏توان ضريب كلي انتقال حرارت (U‏) را افزايش داد.
  ‏سيال خورنده در لوله داخلي جريان داشته باشد تا در اثر نشت احتمالي به محيط نشت نكند.
  ‏بهتر است فاز سمي در لوله داخلي جريان داشته باشد تا در اثر نشت احتمالي به محيط نشت نكند.
  ‏سيالي كه دماي آن به دماي محيط نزديك‏‌‏تر است، در لوله خارجي باشد.
  ‏سيالي كه تمايل به رسوب‏‌‏گذاري بيشتري دارد در لوله خارجي باشد.
  ‏مطابق شكل 1-1، براي محاسبه انتقال حرارت بين دو سيال مي‏‌‏توان از روابط زير استفاده نمود:
  qA = mA cPA (T2 – T1)A
  qB = mB cPB (T1 – T2)B
  q = AU∆TLn
  AU = AoUo = AiUi
  = LMTD
  ‏ ‏م‏بدل‏‌‏هاي حر‏ا‏رتي‏ ?‏ 3
  ‏كه در اين رابطه، U‏ ضريب كلي انتقال حرارت، Ui‏ ضريب كلي انتقال حرارت مربوط به سطح داخلي و ∆Tln‏ متوسط لگاريتمي اختلاف دما (Log Mean Temperature Difference‏) مي‏‌‏باشد.
  ‏شكل ‏1‏-1‏ ‏مبدل حرارتي دو لوله‏‌‏اي و مدار الكتريكي مشابه آن
  ‏آرايش مختلف جريان‏‌‏ها در مبدل‏‌‏هاي حرارتي در شكل 1-2 آورده شده است. در اين شكل، محور افقي تمام حالت‏‌‏ها معرف طول مبدل مي‏‌‏باشد.
  ‏در مورد تبخيركنننده حالت (و) مي‏‌‏توان گفت كه جريان با دماي بالاتر انرژي خود را به جريان خنك‏‌‏تر مي‏‌‏دهد و باعث به جوش آوردن جريان با درجه حرارت پايين در درجه حرارت ثابت مي‏‌‏شود، به‏‌‏طور مشابه در حالت (د) اين وضعيت برقرار است.
  ‏براي داشتن سرعت بيشتر، لوله‏‌‏هاي كوتاهتر و كاهش مشكل انبساط از مبدل‏‌‏هاي چند مسيره استفاده مي‏‌‏شود.
  ‏شكل ‏1‏-‏2‏ ‏آرايش مختلف جريان‏‌‏ها در مبدل‏‌‏هاي حرارتي
  ‏همانطور كه قبلاً اشاره شد، رابطه بالا براي مبدل‏‌‏هاي حرارتي دو لوله‏‌‏اي صادق است، ولي اگر مبدل به صورت‏‌‏هاي ديگر (مبدل با يك پوسته و با مضربي از دو مسير لوله، با دو پوسته و با مضربي از چهار مسير لوله، مبدل حرارتي با جريان عمود بر هم يك مسيره كه هر دو سيال غيرمخلوط هستند و ...) باشد مقدار گرماي انتقال يافته از رابطه زير به دست مي
  ‏ ‏م‏بدل‏‌‏هاي حر‏ا‏رتي‏ ?‏ 4
  ‏‌‏آيد.
  q = AUF∆Tln
  ‏كه F‏ ضريب تصحيح بوده و مقدار F‏ براي انواع مختلفي از دياگرام‏‌‏هاي مربوط به‏ دست مي‏‌‏آيد. طراحي مبدل (محاسبه سطح مبدل) در صورت منوط به انجام حدس و خطاست، ولي با تعريف كارايي مبدل حرارتي، اين طراحي آسان‏‌‏تر صورت مي‏‌‏گيرد. اين روش كه ناسلت آن را پايه‏‌‏گذاري كرد به نام روش تعداد واحدهاي انتقال (N.T.U‏ يا Number of Transfer Unit‏) معروف است. در ادامه به طور خلاصه به اين روش پرداخته مي‏‌‏شود:
  ‏ ‏انتقال حرارت واقعي
  ‏= كارايي مبدل حرارتي =
  ‏ماكزيمم انتقال حرارت
  ‏با توجه به اين‏‌‏كه q = CH(THi – Tho) = CC(TCo – Tci)‏ (توجه شود كه C=m.c‏ كه c‏ ظرفيت حرارتي است). به راحتي مي‏‌‏توان دريافت كه هر جريان كه داراي بيشتري اختلاف دما باشد، بايد كمترين C‏ را نيز داشته باشد. يعني:
  Cc > Cmin‏ يا CH > CC‏ "‏ ∆Tc > ∆TH‏ (1 اگر
  CH > Cmin‏ يا CC > CH‏ "‏ ∆TH > ∆Tc‏ (2 اگر
  ‏چون در تعريف كارآيي، براي ماكزيمم انتقال حرارت (مخرج تعريف) سطح مبدل را بي‏‌‏نهايت تصور مي‏‌‏كنيم. پس دماي خروجي جريان سرد (در حالت CH > CC‏) مي‏‌‏تواند به دماي ورودي جريان گرم برسد (به‏‌‏طور مشابه دماي خروجي جريان گرم در حالت CH
  ‏شكل ‏1‏-‏3‏ ‏توزيع دما در مبدل مختلف جريان سرد بيشترين اختلاف دما را دارد.
  ‏اهميت اين رابطه در طراحي اين است كه فقط احتياج به دانستن دماهاي ورودي جريان گرم و سرد است، البته به شرط آن كه كارايي مبدل حرارتي (
  ‏ ‏م‏بدل‏‌‏هاي حر‏ا‏رتي‏ ?‏ 4
  ‏) معلوم باشد.
  ‏محاسبات رياضي نشان داده است كه كارآيي مبدل‏‌‏ها فقط تابعي از نسبت‏‌‏هاي ‏ مي‏‌‏باشد كه U‏ ضريب كلي انتقال حرارت و A‏ سطح مبدل حرارتي است، دو حالت بسيار ساده زير مويد اين مطلب است:
  ‏در صورتي كه در مبدل مختلف الجهت C=1‏ باشد، داريم:
  ‏در صورتي كه كندانسور و يا تبخيركننده داشته باشيم، ملاحظه شد كه دماي يك جريان ثابت مي‏‌‏ماند، در مورد اين جريان C = 0 or Cmax " ∞
  ‏در ضمن هرچه NTU‏ بيشتر شود، كارايي مبدل بيشتر مي‏‌‏شود، به شرط آن كه در مورد مبدل‏‌‏هاي هم‏‌‏جهت مقدار NTU‏ ‏از سه و در مبدل‏‌‏هاي مختلف‏‌‏الجهت مقدار NTU‏ از 5 بيشتر نباشد. كاهش نسبت ‏ نيز بر افزايش كارايي مبدل اثر دارد، ولي اين كاهشِ نسبت نمي‏‌‏تواند تا صفر شدن دبي يكي از جريان‏‌‏ها ادامه يابد، چرا كه در اين صورت از مبدل تنها يك جريان عبور مي‏‌‏كند كه با اساس كار مبدل منافات دارد.
  ‏من‏ـــ‏ب‏ــــ‏ع:
  ‏معاضد، محمدتقي و ديگران، مهندسي شيمي، انتشارات اركان، زمستان 1379

     برچسب ها: دانلود مقاله در مورد مبدل‌هاي حرارتي مبدل‌هاي حرارتي دانلود دانلود مقاله در مورد مبدل‌هاي حرارتي مبدل‌هاي حرارتي دانلود مقاله مورد مبدل‌هاي حرارتي
 • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.