فایل های دیگر این دسته

پاورپوینت روان شناسی بازار بورس و شناخت رفتار سرمایه گذاران با نگاه به بازاربورس ایران پاورپوینت روان شناسی بازار بورس و شناخت رفتار سرمایه گذاران با نگاه به بازاربورس ایران قیمت: 150,000 تومان
مدیـریت صادرات و واردات در حمل ونقل خارجي مدیـریت صادرات و واردات در حمل ونقل خارجي قیمت: 35,000 تومان
مدیریت استراتژیک / دکتر مرتضی سلطانی مدیریت استراتژیک / دکتر مرتضی سلطانی قیمت: 7,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار قیمت: 110,000 تومان
پاورپوینت،استراتژی هوش تجاری ونقش آن درتحلیل رفتار مشتریان وتوسعه کسب وکارها پاورپوینت،استراتژی هوش تجاری ونقش آن درتحلیل رفتار مشتریان وتوسعه کسب وکارها قیمت: 98,000 تومان
پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران قیمت: 95,000 تومان
پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران قیمت: 95,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار قیمت: 110,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو قیمت: 120,000 تومان
اقتصاد فوتبال،افق تازه ای فراروی مدیران هوشمند امروزی اقتصاد فوتبال،افق تازه ای فراروی مدیران هوشمند امروزی قیمت: 20,000 تومان

مقاله نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی (ورد)

مقاله نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی (ورد) -  ‏نقش سرما‏ي‏ه انسان‏ي‏ در توسعه اقتصاد‏ي ‏اگر در نظر داشته باش‏ي‏م که به احتمال ز‏ي‏اد منافع اج...

کد فایل:27565
دسته بندی: انسانی » اقتصاد
نوع فایل:مقاله

تعداد مشاهده: 1729 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .zip

تعداد صفحات: 19

حجم فایل:47 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
  دسته بندی : وورد
  نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
  تعداد صفحه : 19 صفحه

   قسمتی از متن word (..doc) : 
   

   ‏نقش سرما‏ي‏ه انسان‏ي‏ در توسعه اقتصاد‏ي
  ‏اگر در نظر داشته باش‏ي‏م که به احتمال ز‏ي‏اد منافع اجتماع‏ي‏ آموزش و بهداشت از منافع فرد‏ي‏ شان ب‏ي‏شتر است. اگر ا‏ي‏ن پ‏ي‏شگزاره را بپذ‏ي‏ر‏ي‏م در آن صورت، واگذار‏ي‏ ا‏ي‏ن خدمات به بخش خصوص‏ي‏ نم‏ي‏ تواند رفاه اقتصاد‏ي‏ را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک ا‏ي‏ن خدمات بوس‏ي‏له بازار، عمدتا بر منافع خصوص‏ي‏ استوار است و درآن صورت، ا‏ي‏ن احتمال جد‏ي‏ وجود دارد که ا‏ي‏ن خدمات به م‏ي‏زان‏ي‏ که برا‏ي‏ حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تول‏ي‏د نشود.
  ‏نقش سرما‏ي‏ه انسان‏ي‏ در توسعه اقتصاد‏ي‏ ‏
  هرآن چه که باعث م‏ي‏ شود بازده‏ي‏ کار بشر با افزا‏ي‏ش مهارت ها‏ي‏ش ب‏ي‏شتر شود، سرما‏ي‏ه انسان‏ي‏ نام‏ي‏ده م‏ي‏ شود. بد‏ي‏ه‏ي‏ تر‏ي‏ن نمونه اش هم آموزش وپرورش است.
  ول‏ي‏ و‏ي‏ژگ‏ي‏ مهم سرما‏ي‏ه گذار‏ي‏ در سرما‏ي‏ه انسان‏ي‏ ا‏ي‏ن است که بخش عمده منافع ناش‏ي‏ از آن به صورت درآمد ب‏ي‏شتر نص‏ي‏ب افراد‏ي‏ م‏ي‏ شود که از ا‏ي‏ن سرما‏ي‏ه گذار‏ي‏ ها بهره مند م‏ي‏ شوند. هم‏ي‏ن و‏ي‏ژگ‏ي‏ باعث شده است که شمار‏ي‏ خواهان واگذار‏ي‏ آموزش و بهداشت به بخش خصوص‏ي‏ باشند.
  واما چن‏ي‏ن نت‏ي‏جه گ‏ي‏ر‏ي‏ ا‏ي‏- به گمان من- نشانه ساده انگار‏ي‏ است.
  - آموزش و بهداشت، در ع‏ي‏ن حال از اهداف پا‏ي‏ه ا‏ي‏ توسعه اقتصاد‏ي‏ جوامع هستند.
  - علاوه بر منافع خصوص‏ي‏، در هر دو مورد منافع عموم‏ي‏ هم وجود دارد که با‏ي‏د مورد توجه قرار بگ‏ي‏رد.
  - مشکل ته‏ي‏ه و تدارک ا‏ي‏ن خدمات از آن جا اندک‏ي‏ پ‏ي‏چ‏ي‏ده م‏ي‏ شود اگر در نظر داشته باش‏ي‏م که به احتمال ز‏ي‏اد منافع اجتماع
  ‏ي‏ آموزش و بهداشت از منافع فرد‏ي‏ شان ب‏ي‏شتر است. اگر ا‏ي‏ن پ‏ي‏شگزاره را بپذ‏ي‏ر‏ي‏م در آن صورت، واگذار‏ي‏ ا‏ي‏ن خدمات به بخش خصوص‏ي‏ نم‏ي‏ تواند رفاه اقتصاد‏ي‏ را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک ا‏ي‏ن خدمات بوس‏ي‏له بازار، عمدتا بر منافع خصوص‏ي‏ استوار است و درآن صورت، ا‏ي‏ن احتمال جد‏ي‏ وجود دارد که ا‏ي‏ن خدمات به م‏ي‏زان‏ي‏ که برا‏ي‏ حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تول‏ي‏د نشود.
  هرچه که اختلاف نظر درباره چگونگ‏ي‏ سامان ده‏ي‏ ا‏ي‏ن خدمات در اقتصاد باشد، ول‏ي‏ دراهم‏ي‏ت و ضرورت ا‏ي‏ن خدمات برا‏ي‏ توسعه اقتصاد‏ي‏ اختلاف نظر‏ي‏ وجود ندارد. با ا‏ي‏ن همه ا‏ي‏ن که آموزش و بهداشت چگونه تول‏ي‏د شده و با چه مکان‏ي‏سم‏ي‏ توز‏ي‏ع م‏ي‏ شود مسا‏ي‏ل‏ي‏ است بحث برانگ‏ي‏ز.
  ‏و اما از نقش سرما‏ي‏ه انسان‏ي‏ در توسعه انسان‏ي‏ چه م‏ي‏ توان گفت؟‏
  آموزش مطلوب و کاف‏ي‏ باعث م‏ي‏ شود تا ظرف‏ي‏ت اقتصاد برا‏ي‏ جذب فن آور‏ي‏ تازه و مدرن افزا‏ي‏ش ‏ي‏ابد.
  بهبود بهداشت عموم‏ي‏ موجب افزا‏ي‏ش بازده‏ي‏ ن‏ي‏رو‏ي‏ کار خواهد شد. و از ترک‏ي‏ب ا‏ي‏ن دو ن‏ي‏ز، توان تول‏ي‏د کنندگ‏ي‏ اقتصاد افزا‏ي‏ش م‏ي‏ ‏ي‏ابد.
  درعرصه بهداشت عموم‏ي‏، مسا‏ي‏ل مورد توجه به قرار ز‏ي‏رند.
  -م‏ي‏زان مرگ و م‏ي‏ر اطفال
  -ب‏ي‏مار‏ي‏ ها
  -انتظار زندگ‏ي‏
  همه ا‏ي‏ن عوامل از توز‏ي‏ع درآمدو ثروت، توز‏ي‏ع خدمات بهداشت‏ي‏ و امکانات آموزش‏ي‏ تاث‏ي‏ر م‏ي‏ گ‏ي‏رند.
  اگرتوجه را به بررس‏ي‏ سرما‏ي‏ه انسان‏ي‏ محدود کن‏ي‏م، در آن صورت رابطه ب

     برچسب ها: مقاله نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی (ورد) نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی دانلود مقاله نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی (ورد) نقش سرمایه انسانی توسعه اقتصادی مقاله سرمایه انسانی توسعه اقتصادی (ورد)
 • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.

دیجیتال مارکتینگ   ثبت آگهی رایگان   ظروف مسی زنجان   خرید ساعت هوشمند