برنامه‌ ریزی و مدیریت پروژه 63 ص

برنامه‌ ریزی و مدیریت پروژه 63 ص - ‏2 ‏‌‏مقدمه ‏«برنامه‌‏ ریزی و مدیریت پروژه‏» ‏ چگونگي‌ «برنامه‌‏ ریزی و مدیریت پروژه‏» با يك رويكرد شش‌ مرحله...

کد فایل:7239
دسته بندی: پروژه » دانلود پروژه های آماده دانشجویی
نوع فایل:متفرقه

تعداد مشاهده: 2632 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 60

حجم فایل:74 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
  دسته بندی : وورد
  نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
  تعداد صفحه : 60 صفحه

   قسمتی از متن word (..doc) : 
   

  ‏2
  ‏‌‏مقدمه
  ‏«برنامه‌‏ ریزی و مدیریت پروژه‏»
  ‏ چگونگي‌ «برنامه‌‏ ریزی و مدیریت پروژه‏» با يك رويكرد شش‌ مرحله‌اي‌ ‏ را بررسی می کنیم ‏اين‌ رويكرد شش‌مرحله‌اي‌، مسيري‌ را پيش‌ روي‌ مديران‌ پروژه‌ قرار مي‌دهد تا براساس‌ آن‌ بتوانند ‌مانند، يك‌ مدير پروژه ، سطوح‌ بالاي‌ سازماني،‌ عمل‌ و تمام ‌ابزار لازم‌ را در زمان اجراي‌ پروژه‌ كنترل كنند.
  ‏مرحله‌ي‌ اول‌: «برنامه‌ي پروژه» را براي‌ افرادي كه از آن سود مي‌برند توضيح‌ دهيد و عناصر كليدي‌ آن‌ را به‌ بحث‌ بگذاريد.
  ‏در بحث‌ مديريت‌ پروژه‌، برنامه‌ي پروژه از اصطلاحاتي‌ است‌ كه‌ بيش‌ترين‌ تعبيرها وبرداشت‌هاي نادرست در مورد آن صورت مي‌گيرد و متاسفانه‌ درست‌ قابل‌ فهم‌ نيست‌. «برنامه‌ي پروژه» مجموعه‌اي از مدارك‌ و مستندات‌ است‌ كه‌ ممكن است در مدت زمان انجام پروژه‌ تغيير كند. درست‌ مانند نقشه‌ي‌ مسير، راه‌ و دستورالعمل ‌پيمودن‌ مراحل‌ مختلف‌ پروژه‌ را ارايه‌ مي‌دهد. مدير پروژه‌ هم‌ مانند يك‌ مسافر نيازمند مشخص كردن جريان‌ يا مسير پروژه است. درست‌ مانند يك‌ راننده‌ كه‌ ممكن‌ است‌ با مسايل‌ و مشكلات‌ مختلفي‌ در جاده‌ مواجه‌ شود و يا مسيرهاي ‌جديدي‌ براي‌ مقصد نهايي‌ پيش‌رو داشته‌ باشد، مدير پروژه‌ نيز ممكن‌ است‌،‌ نيازمند ‌اصلاح‌ مسير انجام پروژه‌ باشد.
  ‏تار‏ی‏خچه‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ پروژه
  ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ پروژه در زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ گوناگون کاربرد‏ی‏ شامل ساختمان ساز‏ی‏،مهندس‏ی‏ ودفاع‏ی‏ گسترش ‏ی‏افته‏ است. در ا‏ی‏الات‏ متحده امر‏ی‏کا،پدر‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ پروژه، هنر‏ی‏ گانت (Henry Gant‏)است که به عنوان پدر علم برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ وروشها‏ی‏ کنترل ن‏ی‏ز‏ شناخته شده است. شهرت او به چند عامل بستگ‏ی‏ داشته ‏است‏: اول به خاطر استفاده از گانت چارت که ‏ی‏ک‏ی‏ از ابزارها‏ی‏ کنترل پروژه محسوب م‏ی‏ شود .دوم به خاطر همکار‏ی‏ با Fredrick Winslow Taylor‏ در تئور‏ی‏ علم‏ی‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ودر نها‏ی‏ت‏ شهرت او به علت مطالعاتش بر رو
  ‏2
  ‏‌‏مقدمه
  ‏«برنامه‌‏ ریزی و مدیریت پروژه‏»
  ‏ چگونگي‌ «برنامه‌‏ ریزی و مدیریت پروژه‏» با يك رويكرد شش‌ مرحله‌اي‌ ‏ را بررسی می کنیم ‏اين‌ رويكرد شش‌مرحله‌اي‌، مسيري‌ را پيش‌ روي‌ مديران‌ پروژه‌ قرار مي‌دهد تا براساس‌ آن‌ بتوانند ‌مانند، يك‌ مدير پروژه ، سطوح‌ بالاي‌ سازماني،‌ عمل‌ و تمام ‌ابزار لازم‌ را در زمان اجراي‌ پروژه‌ كنترل كنند.
  ‏مرحله‌ي‌ اول‌: «برنامه‌ي پروژه» را براي‌ افرادي كه از آن سود مي‌برند توضيح‌ دهيد و عناصر كليدي‌ آن‌ را به‌ بحث‌ بگذاريد.
  ‏در بحث‌ مديريت‌ پروژه‌، برنامه‌ي پروژه از اصطلاحاتي‌ است‌ كه‌ بيش‌ترين‌ تعبيرها وبرداشت‌هاي نادرست در مورد آن صورت مي‌گيرد و متاسفانه‌ درست‌ قابل‌ فهم‌ نيست‌. «برنامه‌ي پروژه» مجموعه‌اي از مدارك‌ و مستندات‌ است‌ كه‌ ممكن است در مدت زمان انجام پروژه‌ تغيير كند. درست‌ مانند نقشه‌ي‌ مسير، راه‌ و دستورالعمل ‌پيمودن‌ مراحل‌ مختلف‌ پروژه‌ را ارايه‌ مي‌دهد. مدير پروژه‌ هم‌ مانند يك‌ مسافر نيازمند مشخص كردن جريان‌ يا مسير پروژه است. درست‌ مانند يك‌ راننده‌ كه‌ ممكن‌ است‌ با مسايل‌ و مشكلات‌ مختلفي‌ در جاده‌ مواجه‌ شود و يا مسيرهاي ‌جديدي‌ براي‌ مقصد نهايي‌ پيش‌رو داشته‌ باشد، مدير پروژه‌ نيز ممكن‌ است‌،‌ نيازمند ‌اصلاح‌ مسير انجام پروژه‌ باشد.
  ‏تار‏ی‏خچه‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ پروژه
  ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ پروژه در زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ گوناگون کاربرد‏ی‏ شامل ساختمان ساز‏ی‏،مهندس‏ی‏ ودفاع‏ی‏ گسترش ‏ی‏افته‏ است. در ا‏ی‏الات‏ متحده امر‏ی‏کا،پدر‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ پروژه، هنر‏ی‏ گانت (Henry Gant‏)است که به عنوان پدر علم برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ وروشها‏ی‏ کنترل ن‏ی‏ز‏ شناخته شده است. شهرت او به چند عامل بستگ‏ی‏ داشته ‏است‏: اول به خاطر استفاده از گانت چارت که ‏ی‏ک‏ی‏ از ابزارها‏ی‏ کنترل پروژه محسوب م‏ی‏ شود .دوم به خاطر همکار‏ی‏ با Fredrick Winslow Taylor‏ در تئور‏ی‏ علم‏ی‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ودر نها‏ی‏ت‏ شهرت او به علت مطالعاتش بر رو
  ‏3
  ‏ی‏ کار ومد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ساختمان کشت‏ی‏ ن‏ی‏رو‏ی‏ در‏ی‏ائ‏ی‏ بوده است.او در بس‏ی‏ار‏ی‏ از مو‏ارد‏ از جمله استفاده از ساختار دسته بند‏ی‏ کسب وکار(WBS‏)وهمچن‏ی‏ن‏ تخص‏ی‏ص‏ منابع پ‏ی‏شگام‏ بوده است.
  ‏سالها‏ی‏ 1950به عنوان شروع مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ پروژه جد‏ی‏د‏ شناخته شده است. در امر‏ی‏کا‏ در اوا‏ی‏ل‏ سال 1950 پروژه ها غالبا به طور خاص براساس گانت چارت وبا روشها وابزارها‏ی‏ غ‏ی‏ر‏ رسم‏ی‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ م‏ی‏ شدند. درآن زمان دو مدل ر‏ی‏اض‏ی‏ برا‏ی‏ جدول زمان بند‏ی‏ وجود داشت: 1-فن ارز‏ی‏اب‏ی‏ و بازنگر‏ی‏ برنا‏مه‏ ‏ی‏ا‏ PERT (Program Evaluation and Review Technique‏ ) که توسط Booz-Alen‏ وHamilton‏ ابداع شد.
  ‏2-روش مس‏ی‏ر‏ بحران‏ی‏(CPM )Critical Path Method
  ‏ا‏ی‏ن‏ روش با مشارکت دو انجمن Du Pont‏ وRemington Rand‏ به منظور مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ پروژه ها‏ی‏ تعم‏ی‏ر‏ ونگهدار‏ی‏ طراح‏ی‏ شد.ا‏ی‏ن‏ روشها‏ی‏ ر‏ی‏اض‏ی‏ به سرعت در بس‏ی‏ار‏ی‏ از شرکتها‏ی‏ خصوص‏ی‏ گسترش ‏ی‏افت‏. در همان زمان روشها‏ی‏ برآورد ق‏ی‏مت‏ تمام شده،مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ هز‏ی‏نه‏ واقتصاد مهندس‏ی‏ توسط Hans Lang‏ ود‏ی‏گران‏ در حال گسترش بود. درسال1965،انجمن مهندس‏ی‏ن‏ هز‏ی‏نه‏ امر‏ی‏کا‏ (که در حال حاضرانجمن ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ AACE‏م‏ی‏ باشد وهدفش پ‏ی‏شبرد‏ علم مهندس‏ی‏ هز‏ی‏نه‏ است)توسط اول‏ی‏ن‏ کاربران مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ پروژه وانجمن متخصص‏ی‏ن‏ برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ وبرنامه زمان بند‏ی‏،برآورد‏ هز‏ی‏نه‏ وکنترل زمان-هز‏ی‏نه‏ تأس‏ی‏س‏ شد.AACE‏ ‏فعال‏ی‏تها‏ی‏ش‏ را ادامه داد ودرسال 2006اول‏ی‏ن‏ وکاملتر‏ی‏ن‏ روش برا‏یPORTFOLIO‏(اوراق بهادار)وبرنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ ومد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ پروژه را منتشر کرد.(ساختار کامل مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ هز‏ی‏نه‏) در سال 1969،انست‏ی‏تو‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ پروژهPMI‏)) به منظور سرو‏ی‏س‏ ده‏ی‏ به صنعت مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ پروژه تشک‏ی‏ل‏ گرد‏ی‏د‏.فرض‏ی‏ه‏ PMI‏ا‏ی‏ن‏ است ‏که‏ عل‏ی‏رغم‏ کاربردها‏ی‏ گسترده مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ پروژه در حوزه ها‏ی‏ مختلف از پروژه ها‏ی‏ صنعت نرم افزار‏ی‏ گرفته تا صنعت ساختمان ساز‏ی‏ ابزار وروشها‏ی‏ آن مشترک هستند. در سال1981،PMI‏ تصم‏ی‏م‏ گرفت که ‏ی‏ک‏ کتابچه راهنما برا‏ی‏ شناخت مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ پروژه (راهنما‏ی‏ PMBOK‏)منتشر کند ا‏ی‏ن‏ کتابچه شامل ا‏ستانداردها‏ وراهنمائ‏ی‏ ها‏ی‏ عمل‏ی‏ است که در بحث ها‏ی‏ تخصص‏ی‏ کاربرد فراوان‏ی‏ دارد. در سال 1967،انجمن ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ پروژه IPMA‏ در اروپا تأس‏ی‏س‏ شد وآن هم به نوبه خود دستخوش تحولات وپ
  ‏3
  ‏ی‏شرفت‏ هائ‏ی‏ گرد‏ی‏د‏ و انجمن ICB( Competence Baceline Institute‏)را تأس‏ی‏س‏ کرد.تاک‏ی‏د‏ ا‏ی‏ن انجمن بر رو‏ی‏ تجارب قابل اعتماد،مهارت ها‏ی‏ شخص‏ی‏و‏ تشخ‏ی‏ص‏ صلاح‏ی‏ت‏ م‏ی‏ باشد.هر دو‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ انجمن ها در حال حاضر در ته‏ی‏ه‏ وتنظ‏ی‏م‏ استاندارد ISO‏ برا‏ی‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ پروژه م‏ی‏ باشند.
  ‏يك‌ برداشت‌ نادرست رايج‌ از طرح پروژه، معادل‌ كردن‌ طرح‌ با خط‌ زماني‌ يا جدول‌ زماني ‌پروژه‌ است‌، در حالي‌ كه‌ مسير يا دوره‌‌ي زماني‌ پروژه‌، تنها يكي‌از عناصر طرح‌ است. برنامه‌ي پروژه در واقع‌ محصول‌ اصلي‌ كل‌ فرآيند طرح‌ريزي‌ است‌، بنابراين‌ تمام‌ مدارك‌ و مستندات‌ طرح‌ ريزي‌ يا به‌ عبارتي ‌برنامه‌ريزي‌ را در برمي‌گيرد.
  ‏براي‌ مثال‌، يك‌ برنامه‌ي پروژه براي‌ ساخت‌ يك‌ ساختمان‌ اداري‌ جديد نه‌ تنها تمام‌ ويژگيهاي‌ ساختمان‌ بودجه‌ وبرنامه‌، بلكه‌ ريسك‌، مبناها و مقايسه‌هاي‌ كيفي‌، تاثيرات‌ محيطي‌ وغيره‌ را نيز بايد دربرگيرد.
  ‏عناصر يك‌ برنامه‌ي پروژه عبارت‌اند از:
  ‏- مباني‌ و خطوط‌ اصلي‌ و پايه‌اي‌: كه بعضي‌ وقت‌ها‌ معيارهاي‌ عملكرد هم ناميده‌ مي‌شود؛ چرا كه‌ عملكرد كل‌ پروژه‌ بر مبناي‌ آنها اندازه‌گيري‌ مي‌شود. اين‌ مباني‌ سه‌ نقطه‌ شروع‌ قطعي‌ و مسلم‌ پروژه؛ ‌يعني‌ بازه‌ يا چشم‌ انداز كار، برنامه‌ و هزينه‌ هستند، كه براي اندازه‌گيري‌ و برآوردِ درستيِ حركت پروژه در مسير اصلي خود در طول‌ دوره‌ي ‌اجرا به كار برده مي‌شوند.
  ‏- برنامه‌ها يا طرح‌هاي‌ مديريتي‌ پايه‌اي:
  ‏اين‌ عنصر در برگيرنده‌ي‌ مستنداتي‌ درباره‌‌ي‌ واريانس‌ها يا انحراف‌هاي پديد آمده در طول مسير و چگونگي‌ برطرف‌ و كنترل‌ كردن آن‌هاست.
  ‏- محصولات‌ كاري‌ ناشي‌ از فرآيند برنامه‌ريزي‌ يا طرح‌‌ريزي‌ شامل‌ برنامه‌هايي‌ براي‌ مديريت‌ ريسك‌، كيفيت‌، فراهم‌ آوري، كارگزيني‌ و ارتباطات‌.
  ‏مرحله‌ي‌ دوم‌: نقش‌ها و وظيفه‌ها‌ را تعريف‌ كنيد:

     برچسب ها: برنامه‌ ریزی و مدیریت پروژه 63 ص برنامه‌ ریزی و مدیریت پروژه 63 ص دانلود برنامه‌ ریزی و مدیریت پروژه 63 ص برنامه‌ ریزی مدیریت پروژه برنامه‌ ریزی مدیریت پروژه
 • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.