مدیریت پروژه 20 ص

مدیریت پروژه 20 ص - ‏مقدمه ‏«‏گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)‏ عبارتی جامع و فراگیر می باشد که به توصیف مجموعه دانش های درگیر در حرفه مدیریت پرو...

کد فایل:7249
دسته بندی: پروژه » دانلود پروژه های آماده دانشجویی
نوع فایل:متفرقه

تعداد مشاهده: 2644 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 15

حجم فایل:41 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
  دسته بندی : وورد
  نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
  تعداد صفحه : 15 صفحه

   قسمتی از متن word (..doc) : 
   

  ‏مقدمه
  ‏«‏گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)‏ عبارتی جامع و فراگیر می باشد که به توصیف مجموعه دانش های درگیر در حرفه مدیریت پروژه می پردازد. همچون دیگر حرفه ها نظیر حقوق، پزشکی و حسابداری، وظیفه بکارگیری و پیشبرد گستره این دانش بر عهده دست اندرکاران این حرفه و اقشار دانشگاهی ‏است. گستره دانش مدیریت پروژه در‏بردارنده شیوه های سنتی قابت شده ای است که به صورت فراگیر به کار گرفته شده ‏و همچنین شامل علوم ابتکاری و شیوه های پیشرفته ای می باشد که پیش از این، ‏د‏امنه استفاده از آنها محدودتر به نظر می رسیده و اطلاعات منتشر شده و غیر منتشره در این زمینه را در برمی گیرد.
  ‏چکیده ای از مدیریت پروژه
  ‏مدیریت پروژه یک حرفه نو ظهور است. همیشه تیم مدیریت پروژه مسئول مشخص سازی این نکته می باشد که در هر پروژه معین چه مواردی برای آن مناسب بوده و با آن در تناسب می باشد.
  ‏مدیریت پروژه یک حرفه نسبتاً جوان است.
  ‏مدیریت پ‏ر‏وژه چیست؟
  ‏مدیریت پروژه به کار بستن دانش ها، مهارت ها، ابزارها و تکنیک های مرتبط با ‏ ‏فعالیت های یک پروژه در جهت رسیدن به نیازهای آن می باشد. با بهره گیری از موارد فوق الذکر در خلال مراحلی همچون ‏«‏مرحله آغازین‏»‏، ‏«‏برنامه ریزی‏»‏، ‏«‏اجرا‏»‏، ‏«‏کنترل‏»‏ و ‏«‏اختتامیه (مرحله پایانی)‏»‏، فرایند مدیریت پروژه صورت می پذیرد. تیم پروژه به مدیریت کاره‏ا‏ی پروژه پرداخته و این کارها عموماً شامل‏ ‏موارد ذیل است :
  ‏مدیریت تقاضاهای متناقض مرتبط با محدوده طرح، مدت زمان اجرا، هزینه اجرا، ریسک طرح و کیفیت آن.
  ‏مدیریت سهام داران با‏ ‏مجموعه انتظارات و احتیاجات متفاوت.
  ‏مدیریت ملزومات شناسائی شده طرح.
  ‏این نکته، بسیار حائز اهمیت است که تعداد زیادی از فرایندها در مدیریت پ‏ر‏وژه طبیعتاً تکرارپذیرند. تا حدودی می توان شرح قدم به قدم جزئیات پیشرونده یک طرح را نیز به واسطه ماهیت و لزوم آن در تمام طول چرخه حیات پروژه، در زمره این دسته از فرایندها به شمار آورد. به عبارت دیگر هرچه بیشتر در مورد پروژه خود بدانید، بهتر م‏ی‏ توانید آن را مدیریت نمائید.
  ‏گاهاً (حتی) برای بیان رویه سازمانی مدیریت کارهای مستمر یک سازمان اج‏ر‏ائی از اصطلاح ‏«‏مدیریت پروژه‏»‏ ا‏س‏تفاده می گردد ؛ (اما) صحیح تر آن است که این شیوه مدیریتی را ‏«‏مدیریت پروژه ای‏»‏ بنامیم، چراکه در این شیوه، با بسیاری از جنبه های مختلف این قبلی کارها، برخوردی همچون یک پروژه به عمل می آید تا تکنیک های مدیریت پروژه را در مورد آنها بکار بندند.
  ‏رابطه با دیگر جنبه های (دانش) مدیریت
  (Relationship to Other Management Disciplines)‏
  ‏اغلب مهارت های مورد نیاز به جهت مدیریت پروژه ها منحصراً به (دانش) مدیریت پ‏ر‏وژه تعلق دارند. (به عنوان مثال روش تجزیه و تحلیل مسیر بحرانی و یا ساختار شکست کار (WBS)‏. به هر صورت،‏ PMBOK‏ سایر موضوعات و جنبه های مدیریتی (مورد نیاز جهت مدیریت پ‏ر‏وژه ها) را نیز پوشش می دهد. همانگونه که در شکل 1-2 این مطلب به وضوح نشان داده شده است.
  ‏«‏مدیریت عمومی‏»‏ دربردارنده مباحثی چون برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی، اجرا و کنترل کلیه عملیات های یک موسسه فعال می باشد. PMBOK‏ بسیاری از جنبه ها و زم‏ینه‏ ‏های ‏«‏مدیریت عمومی‏»‏ را تعدیل نموده و یا تحت پوشش خود قرار می دهد؛ مواردی همچون رفتار سازمانی، پیش بینی های مالی و تکنیک های برنامه ریزی که عناوین مذکور تنها اسامی تعداد اندکی از آنهاست.
  ‏زمینه دانش مدیریت پروژه
  ‏مدیریت یکپارچگی پروژه (Project Integration Management)
  ‏مدیریت یکپارچگی پروژه، ‏دربردارنده فرایندهای مورد نیاز، جهت تضمین هماهنگی و یکپارچگی میان اجزاء مختلف یک پروژه به نحو مناسب بوده و همچنین، مبحث یکپارچگی، با هدف برآورده سازی مجموعه انتظارات و نیازمندیهای سهامداران ( و یا فراتر روی از آنها) به ایجاد تبادل و توازن میان اهداف و گزینه های متعارض پروژه ‏ ‏می پردازد. ام‏ک‏ان یکپارچه سازی و منسجم نمودن کلیه فرآیندهای مدیریت پروژه، مقدمتاً به واسطه انسجام فرآیندهای مشروح در این بخش فراهم می آید.
  ‏ایجاد برنامه پروژه (Project Plan Development)‏ ؛ ‏به جمع آوری نتایج سایر فرآیندهای برنامه ریزی پرداخته و آنها را در قالب یک مستند یکپارچه و منسجم، در کنار یکدیگر قرار می دهد.
  ‏اجرای برنامه پروژهExecution)‏ ؛ (Project Plan‏ ‏به انجام برنامه پروژه از طریق فعالیت های موجود در آن می پردازد.
  ‏کنترل تغییر یکپاچه ( Integrated Change Control )‏ ؛ ‏هماهنگ نمودن تغییرات ‏د‏ر طول کل پروژه می پردازد.
  ‏فرآیندهای فوق الذکر، ‏با یکدیگر و نیز با سایر فرآیندهای موجود در زمینه های دیگر دانش مدیریت پروژه در تعامل می باشند. هر فرآیند، بر حسب نیازمندیهای پروژه، ممکن است تلاش یک فرد، تعداد بیشتری از افراد و یا گروه ها را متوجه خود نماید. عموماً هر یک از این فرآیندها، حداقل یکبا‏ر در هر فاز پروژه به اجرا درمی آ‏یند.
  ‏ ‏وقتی نیازمند انجام یک برآورد هز‏ی‏نه ای، برای یک برنامه احتیاطی هستی‏م‏ و یا در تعیین و شناسایی ریسک های درگیر با گزینه های مختلف مبحث کارگزینی، الزامی وجود داشته باشد، مدیریت یکپارچگی پروژه، وارد معرکه می گردد. به هر صورت،‏ ‏برای تکمیل موفق یک‏ ‏پروژه لازم است تا فرآیند یکپارچه سازی در تعدادی دیگر از زمینه های پروژه نیز، به اجرا درآید. به عنوان نمونه ‏:
  ‏*‏کارهای هر پروژه، همواره ‏می بایست، با فعالیت های مستمر و پیشرونده سازمان اجرایی درگیر آن یکپارچه و هماهنگ گردد.
  ‏مدیریت یکپارچگی پروژه
  ‏*‏ ‏«‏محدوده پروژه‏»‏ و ‏«‏محدوده محصول‏»‏ نیز می بایست یکپا‏ر‏چه و منسجم گردند.
  ‏1. ایجاد برنامه پروژه
  ‏ ‏*‏ ‏1.‏ ‏ورودی ها
  ‏1-‏ ‏خروجی های سایر برنامه ریزیها
  ‏2-‏ ‏اطلاعات پیشین
  ‏3-‏ ‏ ‏خط مشی های سازمانی
  ‏4-‏ ‏محدودیت ها
  ‏5-‏ ‏ فرضیات
  ‏ ‏*‏ ‏2.‏ ‏ابزارها و تکنیک ها
  ‏1-‏ ‏متدوژی برنامه ریزی پروژه
  ‏2-‏ ‏دانش و مهارتهای سهامداران
  ‏3-‏ ‏ ‏سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
  ‏4-‏ ‏مدیریت ارزش حاصله
  ‏ ‏ *‏ ‏3.‏ ‏خروجی ها
  ‏1-‏ ‏ ‏برنامه پروژه
  ‏2-‏ ‏ ‏جزئیات پشتیبانی
  ‏2.اجرای برنامه پروژه
  ‏ ‏*‏ ‏1.‏ ‏ورودی ها
  ‏1-‏ ‏برنامه پروژه
  ‏2-‏ ‏جزئیات پشتیبانی
  ‏3-‏ ‏خط مشی های سازمانی
  ‏4-‏ ‏فعالیت های پیشگیرانه
  ‏5-‏ ‏اقدام اصلاحی
  ‏ ‏*‏ ‏2.‏ ‏ابزارها و تکنیک ها
  ‏1-‏ ‏مهارت های مدیریت عمومی
  ‏2-‏ ‏(مجموعه) دانشها و مهارتهای
  ‏ مرتبط با محصول
  ‏3-‏ ‏سیستم (صدور) مجوز کاری
  ‏4-‏ ‏جلسات بازنگری وضعیت
  ‏5-‏ ‏سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
  ‏6-‏ ‏رویه های سازمانی
  ‏ ‏ *‏ ‏3.‏ ‏خروجی ها
  ‏1-‏ ‏نتایج کا‏ر
  ‏2- ‏ ‏درخواست های تغییر
  ‏3.کنترل تغییر یکپارچه
  ‏ ‏*‏ ‏1.‏ ‏ورودی ها
  ‏1-‏ ‏برنامه پروژه
  ‏2-‏ ‏گزارشات کارآئی
  ‏3-‏ ‏درخواست های تغییر
  ‏ ‏*‏ ‏2.‏ ‏ابزارها و تکنیک ها
  ‏1-‏ ‏سیستم کنترل تغییر
  ‏2-‏ ‏مدیریت پیکربندی
  ‏3-‏ ‏سنجش کارآئی
  ‏4-‏ ‏برنامه ریزی اضافی
  ‏5-‏ ‏سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
  ‏ ‏ *‏ ‏3.‏ ‏خروجی ها
  ‏1-‏ ‏به روز رسانی برنامه پروزه
  ‏2-‏ ‏ اقدام اصلاحی
  ‏3- ‏ ‏آموخته ها


     برچسب ها: مدیریت پروژه 20 ص مدیریت پروژه 20 ص دانلود مدیریت پروژه 20 ص مدیریت پروژه مدیریت پروژه
 • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.