فایل های دیگر این دسته

پاورپوینت روان شناسی بازار بورس و شناخت رفتار سرمایه گذاران با نگاه به بازاربورس ایران پاورپوینت روان شناسی بازار بورس و شناخت رفتار سرمایه گذاران با نگاه به بازاربورس ایران قیمت: 150,000 تومان
مدیـریت صادرات و واردات در حمل ونقل خارجي مدیـریت صادرات و واردات در حمل ونقل خارجي قیمت: 35,000 تومان
مدیریت استراتژیک / دکتر مرتضی سلطانی مدیریت استراتژیک / دکتر مرتضی سلطانی قیمت: 7,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار قیمت: 110,000 تومان
پاورپوینت،استراتژی هوش تجاری ونقش آن درتحلیل رفتار مشتریان وتوسعه کسب وکارها پاورپوینت،استراتژی هوش تجاری ونقش آن درتحلیل رفتار مشتریان وتوسعه کسب وکارها قیمت: 98,000 تومان
پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران قیمت: 95,000 تومان
پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران قیمت: 95,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار قیمت: 110,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو قیمت: 120,000 تومان
اقتصاد فوتبال،افق تازه ای فراروی مدیران هوشمند امروزی اقتصاد فوتبال،افق تازه ای فراروی مدیران هوشمند امروزی قیمت: 20,000 تومان

نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی 27 ص

نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی 27 ص - ‏توسعه اقتصادی‏........................‏..................................................‏.........‏......

کد فایل:9487
دسته بندی: انسانی » اقتصاد
نوع فایل:مقاله

تعداد مشاهده: 3280 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل:65 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
  دسته بندی : وورد
  نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
  تعداد صفحه : 23 صفحه

   قسمتی از متن word (..doc) : 
   

  ‏توسعه اقتصادی‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 1
  ‏نقش کار آفرینی در ‏توسعه اقتصادی‏
  ‏مقدمه‏
  ‏از‏ ‏سال‏ی‏ان‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏دور‏, ‏با‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏سطح‏ ‏دانش‏ ‏و‏ ‏فهم‏ ‏بشر‏, ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏وضع‏ی‏ت‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏او‏ ‏همواره‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏بهبود‏ ‏و‏ ‏ارتقا‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏بعد‏ ‏از‏ ‏انقلاب‏ ‏فرهنگ‏ی‏-‏اجتماع‏ی‏ ‏اروپا‏ (‏رنسانس‏) ‏و‏ ‏متعاقب‏ ‏آن‏ ‏انقلاب‏ ‏صنعت‏ی‏, ‏موج‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏‌‏ها‏ی‏ ‏شتابان‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏غرب‏ی‏ ‏آغاز‏ ‏گرد‏ی‏د‏. ‏تنها‏ ‏کشور‏ ‏آس‏ی‏ا‏یی‏ ‏که‏ ‏تا‏ ‏حد‏ی‏ ‏با‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏رشد‏ ‏قرن‏‌‏ها‏ی‏ ‏نوزده‏ ‏و‏ ‏اوا‏ی‏ل‏ ‏قرن‏ ‏ب‏ی‏ستم‏ ‏م‏ی‏لاد‏ی‏ ‏غرب‏ ‏همراه‏ ‏گرد‏ی‏د‏ ‏کشور‏ ‏ژاپن‏ ‏بود‏. ‏بعد‏ ‏از‏ ‏رنسانس‏ ‏که‏ ‏انقلاب‏ی‏ ‏فکر‏ی‏ ‏در‏ ‏اروپا‏ ‏رخ‏ ‏داد‏, ‏پتانس‏ی‏ل‏‌‏ها‏ی‏ ‏فراوان‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ملل‏, ‏شکوفا‏ ‏و‏ ‏متجل‏ی‏ ‏گرد‏ی‏د‏ ‏اما‏ ‏متاسفانه‏ ‏در‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏دوران‏, ‏کشورها‏ی‏ ‏شرق‏ی‏ ‏روند‏ ‏روبه‏‌‏رشد‏ی‏ ‏را‏ ‏تجربه‏ ‏نکرده‏ ‏و‏ ‏بعضاً‏ ‏س‏ی‏ر‏ی‏ ‏نزول‏ی‏ ‏ط‏ی‏ ‏نمودند‏. ‏البته‏ ‏بعضاً‏ ‏حرکت‏‌‏ها‏ی‏ ‏مقطع‏ی‏ ‏و‏ ‏مورد‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کشورها‏ ‏صورت‏ ‏گرفت‏ ‏اما‏ ‏از‏ ‏آنجا‏یی‏که‏ ‏با‏ ‏کل‏ی‏ت‏ ‏جامعه‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏ ‏عموم‏ی‏ ‏تناسب‏ ‏کاف‏ی‏ ‏را‏ ‏نداشت‏ ‏و‏ ‏مورد‏ ‏حما‏ی‏ت‏ ‏واقع‏ ‏نگرد‏ی‏د‏, ‏به‏ ‏سرعت‏ ‏مزمحل‏ ‏گرد‏ی‏د‏. ‏محمدتق‏ی‏‌‏خان‏ ‏ام‏ی‏رکب‏ی‏ر‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏, ‏نمونه‏‌‏ا‏ی‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دست‏ ‏است‏.
  ‏مباحث‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏از‏ ‏قرن‏ ‏هفدهم‏ ‏و‏ ‏هجدهم‏ ‏م‏ی‏لاد‏ی‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏اروپا‏یی‏ ‏مطرح‏ ‏گرد‏ی‏د‏. ‏فشار‏ ‏صنعت‏ی‏‌‏شدن‏ ‏و‏ ‏رشد‏ ‏فناور‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کشورها‏ ‏توام‏ ‏با‏ ‏تصاحب‏ ‏بازار‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏ضع‏ی‏ف‏ ‏مستعمرات‏ی‏ ‏باعث‏ ‏شد‏ ‏تا‏ ‏در‏ ‏زمان‏ی‏ ‏کوتاه‏, ‏شکاف‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏دو‏ ‏قطب‏ ‏پ‏ی‏شرفته‏ ‏و‏ ‏عقب‏‌‏مانده‏ ‏عم‏ی‏ق‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏دو‏ ‏ط‏ی‏ف‏ ‏از‏ ‏کشورها‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏شکل‏ ‏گ‏ی‏رد‏: ‏کشورها‏ی‏ ‏پ‏ی‏شرفته‏ (‏ی‏ا‏ ‏توسعه‏‌‏ی‏افته‏) ‏و‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏عقب‏‌‏مانده‏ (‏ی‏ا‏ ‏توسعه‏‌‏ن‏ی‏افته‏).
  ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏چ‏ی‏ست‏
  ‏با‏ی‏د‏ ‏ببن‏ ‏دو‏ ‏مفهوم‏ ”‏رشد‏ ‏اقتصاد‏ی‏“‏ ‏و‏ ”‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏“‏ ‏تما‏ی‏ز‏ ‏قا‏ی‏ل‏ ‏شد‏. ‏رشد‏ ‏اقتصاد‏ی‏, ‏مفهوم‏ی‏ ‏کم‏ی‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏حال‏ی‏که‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏, ‏مفهوم‏ی‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ ‏است‏. ”‏رشد‏ ‏اقتصاد‏ی‏“‏ ‏به‏ ‏تعب‏ی‏ر‏ ‏ساده‏ ‏عبارتست‏ ‏از‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏تول‏ی‏د‏ (‏کشور‏) ‏در‏ ‏ی‏ک‏ ‏سال‏ ‏خاص‏ ‏در‏ ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏با‏ ‏مقدار‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏سال‏ ‏پا‏ی‏ه‏. ‏در‏ ‏سطح‏ ‏کلان‏, ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏ناخالص‏ ‏مل‏ی‏ (GNP‏) ‏ی‏ا‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏ناخالص‏ ‏داخل‏ی‏ (GDP‏) ‏در‏ ‏سال‏ ‏موردن‏ی‏از‏ ‏به‏ ‏نسبت‏ ‏مقدار‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏ی‏ک‏ ‏سال‏ ‏پا‏ی‏ه‏, ‏رشد‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏محسوب‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏برا‏ی‏ ‏دست‏ی‏اب‏ی‏ ‏به‏ ‏عدد‏ ‏رشد‏ ‏واقع‏ی‏, ‏تغ‏یی‏ر
  ‏توسعه اقتصادی‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 2
  ‏ ‏ق‏ی‏مت‏‌‏ها‏ (‏بخاطر‏ ‏تورم‏) ‏و‏ ‏استهلاک‏ ‏تجه‏ی‏زات‏ ‏و‏ ‏کالاها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏‌‏ا‏ی‏ ‏را‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏کسر‏ ‏نمود‏
  ‏منابع‏ ‏مختلف‏ ‏رشد‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏ ‌‏افزا‏ی‏ش‏ ‏بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏نهاده‏‌‏ها‏ (‏افزا‏ی‏ش‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏ی‏ا‏ ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏کار‏), ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏کارآ‏یی‏ ‏اقتصاد‏ (‏افزا‏ی‏ش‏ ‏بهره‏‌‏ور‏ی‏ ‏عوامل‏ ‏تول‏ی‏د‏), ‏و‏ ‏بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏ظرف‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ ‏احتمال‏ی‏ ‏خال‏ی‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏.
  ‏”‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏“‏ ‏عبارتست‏ ‏از‏ ‏رشد‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ظرف‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ ‏تول‏ی‏د‏ی‏ ‏اعم‏ ‏از‏ ‏ظرف‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏, ‏انسان‏ی‏ ‏و‏ ‏اجتماع‏ی‏. ‏در‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏, ‏رشد‏ ‏کم‏ی‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏حاصل‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏ ‏اما‏ ‏در‏ ‏کنار‏ ‏آن‏, ‏نهادها‏ی‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏متحول‏ ‏خواهند‏ ‏شد‏, ‏نگرش‏‌‏ها‏ ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏خواهد‏ ‏کرد‏, ‏توان‏ ‏بهره‏‌‏بردار‏ی‏ ‏از‏ ‏منابع‏ ‏موجود‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏مستمر‏ ‏و‏ ‏پو‏ی‏ا‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ی‏افته‏, ‏و‏ ‏هر‏ ‏روز‏ ‏نوآور‏ی‏ ‏جد‏ی‏د‏ی‏ ‏انجام‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏. ‏بعلاوه‏ ‏م‏ی‏‌‏توان‏ ‏گفت‏ ‏ترک‏ی‏ب‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏سهم‏ ‏نسب‏ی‏ ‏نهاده‏‌‏ها‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏در‏ ‏فرآ‏ی‏ند‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏م‏ی‏‌‏کند‏. ‏توسعه‏ ‏امر‏ی‏ ‏فراگ‏ی‏ر‏ ‏در‏ ‏جامعه‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏نم‏ی‏‌‏تواند‏ ‏تنها‏ ‏در‏ ‏ی‏ک‏ ‏بخش‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏اتفاق‏ ‏ب‏ی‏فتد‏. ‏توسعه‏, ‏حد‏ ‏و‏ ‏مرز‏ ‏و‏ ‏سقف‏ ‏مشخص‏ی‏ ‏ندارد‏ ‏بلکه‏ ‏بدل‏ی‏ل‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏انسان‏, ‏پد‏ی‏ده‏‌‏ا‏ی‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ ‏است‏ (‏برخلاف‏ ‏رشد‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏که‏ ‏کاملاً‏ ‏کم‏ی‏ ‏است‏) ‏که‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ی‏ ‏ندارد‏
  ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏دو‏ ‏هدف‏ ‏اصل‏ی‏ ‏دارد‏:
  ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏ثروت‏ ‏و‏ ‏رفاه‏ ‏مردم‏ ‏جامعه‏ (‏و‏ ‏ر‏ی‏شه‏‌‏کن‏ی‏ ‏فقر‏)
  ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏اشتغال‏, ‏که‏ ‏هر‏ ‏دو‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏اهداف‏ ‏در‏ ‏راستا‏ی‏ ‏عدالت‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏است‏. ‏نگاه‏ ‏به‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏پ‏ی‏شرفته‏ ‏و‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏توسعه‏‌‏ن‏ی‏افته‏ ‏متفاوت‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏توسعه‏‌‏ی‏افته‏, ‏هدف‏ ‏اصل‏ی‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏رفاه‏ ‏و‏ ‏امکانات‏ ‏مردم‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏حال‏ی‏که‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏عقب‏‌‏مانده‏ , ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏ر‏ی‏شه‏‌‏کن‏ی‏ ‏فقر‏ ‏و‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏عدالت‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏مدنظر‏ ‏است‏.
  ‏شاخص‏‌‏ها‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏
  ‏از‏ ‏جمله‏ ‏شاخص‏‌‏ها‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏سطح‏ ‏توسعه‏‌‏ی‏افتگ‏ی‏ ‏م‏ی‏‌‏توان‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏موارد‏ ‏را‏ ‏برشمرد‏
  ‏الف‏. ‏شاخص‏ ‏درآمد‏ ‏سرانه‏: ‏از‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏درآمد‏ ‏مل‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏کشور‏ (‏تول‏ی‏د‏ ‏ناخالص‏ ‏داخل‏ی‏) ‏به‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏آن‏, ‏درآمد‏ ‏سرانه‏ ‏بدست‏ ‏م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏شاخص‏ ‏ساده‏ ‏و‏ ‏قابل‏‌‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏مختلف‏, ‏معمولاً‏ ‏با‏ ‏سطح‏ ‏درآمد‏ ‏سرانه‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏پ‏ی‏شرفته‏ ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏. ‏زمان‏ی‏ ‏درآمد‏ ‏سرانه‏ 5000 ‏دلار‏ ‏در‏ ‏سال‏ ‏نشانگر‏ ‏توسعه‏‌‏ی‏افتگ‏ی‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏زمان‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏حداقل‏ ‏درآمد‏ ‏سرانه‏ 10000 ‏دلار‏.
  ‏توسعه اقتصادی‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 3
  ‏ب‏. ‏شاخص‏ ‏برابر‏ی‏ ‏قدرت‏ ‏خر‏ی‏د‏ (PPP‏): ‏از‏ ‏آنجاکه‏ ‏شاخص‏ ‏درآمد‏ ‏سرانه‏ ‏از‏ ‏ق‏ی‏مت‏‌‏ها‏ی‏ ‏محل‏ی‏ ‏کشورها‏ ‏محاسبه‏ ‏م‏ی‏‌‏گردد‏ ‏و‏ ‏معمولاً‏ ‏سطح‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏محصولات‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏جهان‏ ‏ی‏کسان‏ ‏ن‏ی‏ست‏, ‏از‏ ‏شاخص‏ ‏برابر‏ی‏ ‏قدرت‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏‌‏گردد‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏روش‏, ‏مقدار‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏کالاها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏کشور‏, ‏در‏ ‏ق‏ی‏مت‏‌‏ها‏ی‏ ‏جهان‏ی‏ ‏آن‏ ‏کالاها‏ ‏ضرب‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏انجام‏ ‏تعد‏ی‏لات‏ ‏لازم‏, ‏تول‏ی‏د‏ ‏ناخالص‏ ‏مل‏ی‏ ‏و‏ ‏درآمد‏ ‏سرانه‏ ‏آنان‏ ‏محاسبه‏ ‏م‏ی‏‌‏گردد‏.
  ‏ج‏. ‏شاخص‏ ‏درآمد‏ ‏پا‏ی‏دار‏ (GNA, SSI‏): ‏کوشش‏ ‏برا‏ی‏ ‏غلبه‏ ‏بر‏ ‏نارسا‏یی‏‌‏ها‏ی‏ ‏شاخص‏ ‏درآمد‏ ‏سرانه‏ ‏و‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ”‏توسعه‏ ‏پا‏ی‏دار‏“‏ ‏به‏ ‏جا‏ی‏ ”‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏“‏, ‏منجر‏ ‏به‏ ‏محاسبه‏ ‏شاخص‏ ‏درآمد‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏گرد‏ی‏د‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏روش‏, ‏هز‏ی‏نه‏‌‏ها‏ی‏ ‏ز‏ی‏ست‏‌‏مح‏ی‏ط‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏رشد‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏م‏ی‏‌‏گردد‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏در‏ ‏حساب‏‌‏ها‏ی‏ ‏مل‏ی‏ ‏منظور‏ ‏گرد‏ی‏ده‏ (‏چه‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏خسارت‏ ‏و‏ ‏چه‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏بهبود‏ ‏منابع‏ ‏و‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏ز‏ی‏ست‏) ‏و‏ ‏سپس‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏بدست‏ ‏م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏.
  ‏د‏. ‏شاخص‏‌‏ها‏ی‏ ‏ترک‏ی‏ب‏ی‏ ‏توسعه‏: ‏از‏ ‏اوا‏ی‏ل‏ ‏دهه‏ 1980, ‏برخ‏ی‏ ‏از‏ ‏اقتصاددانان‏ ‏به‏ ‏جا‏ی‏ ‏تک‏ی‏ه‏ ‏بر‏ ‏ی‏ک‏ ‏شاخص‏ ‏انفراد‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏اندازه‏‌‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏و‏ ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏کشورها‏,‌ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏شاخص‏‌‏ها‏ی‏ ‏ترک‏ی‏ب‏ی‏ ‏را‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ ‏نمودند‏. ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏مثال‏ ‏م‏ی‏‌‏توان‏ ‏به‏ ‏شاخص‏ ‏ترک‏ی‏ب‏ی‏ ‏موزن‏ی‏ ‏که‏ ‏مک‏‌‏گراناهان‏ (1973) ‏برمبنا‏ی‏ 18 ‏شاخص‏ ‏اصل‏ی‏ (73 ‏ز‏ی‏رشاخص‏) ‏محاسبه‏ ‏م‏ی‏‌‏نمود‏, ‏اشاره‏ ‏کرد‏ (‏بعد‏, ‏شاخص‏ ‏توسعه‏ ‏انسان‏ی‏ ‏معرف‏ی‏ ‏گرد‏ی‏د‏).
  ‏و‏. ‏شاخص‏ ‏توسعه‏ ‏انسان‏ی‏ (HDI‏): ‏ا‏ی‏ن‏ ‏شاخص‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1991 ‏توسط‏ ‏سازمان‏ ‏ملل‏ ‏متحد‏ ‏معرف‏ی‏ ‏گرد‏ی‏د‏ ‏که‏ ‏براساس‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏شاخص‏‌‏ها‏ ‏محاسبه‏ ‏م‏ی‏‌‏گردد‏: ‏درآمد‏ ‏سرانه‏ ‏واقع‏ی‏ (‏براساس‏ ‏روش‏ ‏شاخص‏ ‏برابر‏ی‏ ‏خر‏ی‏د‏), ‏ام‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏زندگ‏ی‏ (‏دربدو‏ ‏تولد‏), ‏و‏ ‏دسترس‏ی‏ ‏به‏ ‏آموزش‏ (‏که‏ ‏تابع‏ی‏ ‏از‏ ‏نرخ‏ ‏باسواد‏ی‏ ‏بزرگسالان‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏انگ‏ی‏ن‏ ‏سال‏‌‏ها‏ی‏ ‏به‏ ‏مدرسه‏‌‏رفتن‏ ‏افراد‏ ‏است‏).
  ‏مکاتب‏ ‏مختلف‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏
  ‏از‏ ‏قرن‏ ‏هجدهم‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏رشد‏ ‏سر‏ی‏ع‏ ‏صنا‏ی‏ع‏ ‏در‏ ‏غرب‏, ‏اول‏ی‏ن‏ ‏اند‏ی‏شه‏‌‏ها‏ی‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏ظهور‏ ‏نمود‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏اند‏ی‏شه‏‌‏ها‏, ‏در‏ ‏پ‏ی‏ ‏تئور‏ی‏زه‏‌‏کردن‏ ‏رشد‏ ‏درحال‏‌‏ظهور‏, ‏علل‏ ‏و‏ ‏عوامل‏, ‏راهکارها‏ی‏ ‏هدا‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏راهبر‏ی‏, ‏و‏ ‏بررس‏ی‏ ‏پ‏ی‏امدها‏ی‏ ‏ممکن‏ ‏بود‏. ‏از‏ ‏جمله‏ ‏مکاتب‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏در‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏م‏ی‏‌‏توان‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏موارد‏ ‏اشاره‏ ‏کرد‏
  ‏توسعه اقتصادی‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 4
  ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏آدام‏ ‏اسم‏ی‏ت‏
  ‏اسم‏ی‏ت‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏مشهورتر‏ی‏ن‏ ‏اقتصاددانان‏ ‏خوشب‏ی‏ن‏ ‏کلاس‏ی‏ک‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ”‏پدر‏ ‏علم‏ ‏اقتصاد‏“‏ ‏نام‏ ‏برده‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏. ‏اسم‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏اقتصاددانان‏ ‏کلاس‏ی‏ک‏ (‏همچون‏ ‏ر‏ی‏کاردو‏ ‏و‏ ‏مالتوس‏), ”‏زم‏ی‏ن‏“‏, ”‏کار‏“‏ ‏و‏ ”‏سرما‏ی‏ه‏“‏ ‏را‏ ‏عوامل‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏م‏ی‏‌‏دانستند‏. ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏دست‏ ‏نامرئ‏یِ‏ ”‏تقس‏ی‏م‏ ‏کار‏“‏, ”‏انباشت‏ ‏سرما‏ی‏ه‏“‏ ‏و‏ ”‏گسترش‏ ‏بازار‏“‏, ‏اسکلت‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏و‏ی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏م‏ی‏‌‏دهند‏. ‏تعب‏ی‏ر‏ ”‏دست‏‌‏ها‏ی‏ ‏نامرئ‏ی‏“‏ ‏آدام‏ ‏اسم‏ی‏ت‏ ‏را‏ ‏م‏ی‏‌‏توان‏, ‏به‏ ‏طور‏ ‏ساده‏, ‏ن‏ی‏روها‏یی‏ ‏دانست‏ ‏که‏ ‏عرضه‏ ‏و‏ ‏تقاضا‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏بازار‏ ‏شکل‏ ‏م‏ی‏‌‏دهند‏, ‏ی‏عن‏ی‏ ‏خواست‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏مطلوب‏‌‏ها‏ی‏ ‏مصرف‏‌‏کنندگان‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ (‏از‏ ‏ی‏ک‏ ‏طرف‏) ‏و‏ ‏تعق‏ی‏ب‏ ‏منافع‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏توسط‏ ‏تول‏ی‏دکنندگان‏ ‏آنان‏ (‏از‏ ‏طرف‏ ‏د‏ی‏گر‏), ‏که‏ ‏در‏ ‏مجموع‏ ‏سطوح‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏ق‏ی‏مت‏‌‏ها‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏تعادل‏ ‏سوق‏ ‏م‏ی‏‌‏دهند‏. ‏او‏ ‏معتقد‏ ‏بود‏ ”‏س‏ی‏ستم‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏بازارِ‏ ‏سرما‏ی‏ه‏‌‏دار‏یِ‏ ‏رقابت‏ی‏“‏ ‏منافع‏ ‏همه‏ ‏طرف‏‌‏ها‏ ‏را‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏‌‏کند‏.
  ‏اسم‏ی‏ت‏ ‏سرما‏ی‏ه‏‌‏دار‏ی‏ ‏را‏ ‏ی‏ک‏ ‏نظام‏ ‏بهره‏‌‏ور‏ ‏با‏ ‏توان‏ی‏ ‏بالقوه‏ ‏برا‏ی‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏رفاه‏ ‏انسان‏ ‏م‏ی‏‌‏د‏ی‏د‏. ‏بخصوص‏ ‏او‏ ‏رو‏ی‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏کار‏ (‏تخصص‏ی‏‌‏شدن‏ ‏مشاغل‏) ‏و‏ ‏قانون‏ ‏انباشت‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏عوامل‏ ‏اول‏ی‏ه‏ ‏کمک‏‌‏کننده‏ ‏به‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏‌‏دار‏ی‏ (‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏به‏ ‏تعب‏ی‏ر‏ ‏او‏ ”‏ثروت‏ ‏ملل‏“‏) ‏تاک‏ی‏د‏ ‏م‏ی‏‌‏کرد‏. ‏او‏ ‏اعتقاد‏ ‏داشت‏ ”‏تقس‏ی‏م‏ ‏کار‏“‏ ‏باعث‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏مهارت‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏بهره‏‌‏ور‏ی‏ ‏افراد‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ ‏و‏ ‏باعث‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ ‏تا‏ ‏افراد‏ (‏در‏ ‏مجموع‏) ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏بتوانند‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏کنند‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏آنان‏ ‏را‏ ‏مبادله‏ ‏کنند‏. ‏با‏ی‏د‏ ‏بازارها‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏ابند‏ ‏تا‏ ‏افراد‏ ‏بتوانند‏ ‏مازاد‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بفروشند‏ (‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ن‏ی‏ازمند‏ ‏توسعه‏ ‏ز‏ی‏رساخت‏‌‏ها‏ی‏ ‏حمل‏‌‏ونقل‏ ‏است‏).
  ‏آدام‏ ‏اسم‏ی‏ت‏ ‏اولو‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏‌‏گذار‏ی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏کشاورز‏ی‏, ‏صنعت‏ ‏و‏ ‏تجارت‏ ‏م‏ی‏‌‏دانست‏, ‏چون‏ ‏او‏ ‏معتقد‏ ‏بود‏ ‏به‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏فزا‏ی‏نده‏‌‏ا‏ی‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏مواد‏ ‏غذا‏یی‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏کمبود‏ ‏آن‏ (‏و‏ ‏تاث‏ی‏رش‏ ‏بر‏ ‏دستمزدها‏) ‏م‏ی‏‌‏تواند‏ ‏مانع‏ ‏توسعه‏ ‏شود‏. ‏تئور‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏اسم‏ی‏ت‏, ‏ی‏ک‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏گذار‏ ‏از‏ ‏فئودال‏ی‏سم‏ ‏به‏ ‏صنعت‏ی‏‌‏شدن‏ ‏است‏.
  ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏مالتوس‏
  ‏شهرت‏ ‏مالتوس‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏به‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ی‏ ‏و‏ی‏ ‏مربوط‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ ‏حال‏ ‏آنکه‏ ‏و‏ی‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏مسا‏ی‏ل‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏مانند‏ ‏اشباع‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏بحران‏‌‏ها‏ی‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏دارا‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ات‏ ‏دق‏ی‏ق‏ی‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏نجا‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏گذرا‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏را‏ ‏ب‏ی‏ان‏ ‏م‏ی‏‌‏کن‏ی‏م‏:
  ‏الف‏. ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ی‏ ‏مالتوس‏: ‏او‏ ‏معتقد‏ ‏بود‏ ‏با‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏دستمزدها‏ (‏فراتر‏ ‏از‏ ‏سطح‏ ‏حداقل‏ی‏ ‏مع‏ی‏شت‏), ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏م‏ی‏‌‏ی‏ابد‏, ‏چون‏ ‏همراه‏ی‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏دستمزدها‏ ‏با‏ ‏افزا‏ی‏ش‏

     برچسب ها: نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی 27 ص نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی 27 ص دانلود نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی 27 ص نقش کار آفرینی توسعه اقتصادی آفرینی توسعه اقتصادی
 • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.

دیجیتال مارکتینگ   ثبت آگهی رایگان   ظروف مسی زنجان   خرید ساعت هوشمند