فایل های دیگر این دسته

مدیریت استراتژیک درشرکت ژیلت،شرکتی با اندیشه های برتر جهانی مدیریت استراتژیک درشرکت ژیلت،شرکتی با اندیشه های برتر جهانی قیمت: 150,000 تومان
پاورپوینت.مدیریت استراتژیک درشرکت زد اف(ZF).بازیگر جهانی در فناوری درایو لاین driveline پاورپوینت.مدیریت استراتژیک درشرکت زد اف(ZF).بازیگر جهانی در فناوری درایو لاین driveline قیمت: 120,000 تومان
پاورپوینت.مدیریت استراتژیک در آدیداس، شرکتی که مادرصنعت برندینگ جهانی کفش است پاورپوینت.مدیریت استراتژیک در آدیداس، شرکتی که مادرصنعت برندینگ جهانی کفش است قیمت: 140,000 تومان
پاورپوینت.مدیریت استراتژیک درشرکت اچ پی فناوری اطلاعات چند ملیتی که نقش پیشرو درارائه محصولات و خدما پاورپوینت.مدیریت استراتژیک درشرکت اچ پی فناوری اطلاعات چند ملیتی که نقش پیشرو درارائه محصولات و خدما قیمت: 160,000 تومان
پاورپوینت”مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد رفتارهای رهبری انسان ها در شرکت فورد” پاورپوینت”مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد رفتارهای رهبری انسان ها در شرکت فورد” قیمت: 65,000 تومان
پاورپوینت،ورشکستگی کسب و کارها و مدیرانی که شناخت دقیقی از محیط بازار ندارند. پاورپوینت،ورشکستگی کسب و کارها و مدیرانی که شناخت دقیقی از محیط بازار ندارند. قیمت: 65,000 تومان
پاورپوینت”مشاوره دربازاریابی وفروش رمزموفقیت مدیران عصر دیجیتال” پاورپوینت”مشاوره دربازاریابی وفروش رمزموفقیت مدیران عصر دیجیتال” قیمت: 35,000 تومان
پاورپوینت”کارکنان ماهر،سرمایه استراتژیک سازمان هادرعصراقتصاددانش محور” پاورپوینت”کارکنان ماهر،سرمایه استراتژیک سازمان هادرعصراقتصاددانش محور” قیمت: 85,000 تومان
پاورپوینت”مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد افزایش بهره وری ویادگیری سازمانی درشرکت سونی” پاورپوینت”مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد افزایش بهره وری ویادگیری سازمانی درشرکت سونی” قیمت: 68,000 تومان
پاورپوینت”سازمان داده محور،رازحکمرانی شرکت های موفق دربهبودکسب وکارها” پاورپوینت”سازمان داده محور،رازحکمرانی شرکت های موفق دربهبودکسب وکارها” قیمت: 42,000 تومان

نقش مدیریت مصرف در كمك به مدیریت تولید doc

نقش مدیریت مصرف در كمك به مدیریت تولید doc - ‏نقش مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ مصرف در كمك به مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ تول‏ی‏د‏» ‏نقش مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ در مصرف ‏ی‏ك‏ی‏ از عوامل تأث...

کد فایل:26085
دسته بندی: انسانی » مدیریت
نوع فایل:تحقیق

تعداد مشاهده: 1225 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .zip

تعداد صفحات: 15

حجم فایل:331 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 16,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
  دسته بندی : وورد
  نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
  تعداد صفحه : 15 صفحه

   قسمتی از متن word (..DOC) : 
   

  ‏نقش مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ مصرف در كمك به مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ تول‏ی‏د‏»
  ‏نقش مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ در مصرف ‏ی‏ك‏ی‏ از عوامل تأث‏ی‏ر‏ گذار در سازمان م‏ی‏ باشد. ز‏ی‏را‏ خ‏ی‏ل‏ی‏ از محصولات در چرخه تول‏ی‏د‏ ‏ی‏ا‏ از ب‏ی‏ن‏ م‏ی‏ رود ‏ی‏ا‏ به حساب نم‏ی‏ آ‏ی‏د،‏ به هم‏ی‏ن‏ منظور در ا‏ی‏ن‏ مقاله به بررس‏ی‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ تول‏ی‏د‏ آب و مصرف آن پرداخته ا‏ی‏م‏.
  ‏نقش‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ در مصرف ‏ی‏ك‏ی‏ از عوامل تأث‏ی‏ر‏ گذار در سازمان م‏ی‏ باشد. ز‏ی‏را‏ خ‏ی‏ل‏ی‏ از محصولات در چرخه تول‏ی‏د‏ ‏ی‏ا‏ از ب‏ی‏ن‏ م‏ی‏ رود ‏ی‏ا‏ به حساب نم‏ی‏ آ‏ی‏د،‏ به هم‏ی‏ن‏ منظور در ا‏ی‏ن‏ مقاله به بررس‏ی‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ تول‏ی‏د‏ آب و مصرف آن پرداخته ا‏ی‏م‏.اگرچه ب‏ی‏ش‏ از دو سوم سطح كره زم‏ی‏ن‏ را آب فرا گرفته است، اما براساس برآوردها‏ی‏ موجود تنها ۵/۲ درصد از منابع آب‏ی‏ جهان، آب ش‏ی‏ر‏ی‏ن‏ است و در مجموع، كمتر از ‏ی‏ك‏ درصد از كل منابع آب جهان در اخت‏ی‏ار‏ جوامع بشر‏ی‏ قرار دارد و مابق‏ی‏ آبها‏ی‏ ش‏ی‏ر‏ی‏ن‏ به صورت ‏ی‏خچالها‏ی‏ قطب‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ منابع آب‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ عم‏ی‏ق‏ هستند كه دست‏ی‏اب‏ی‏ به آنها اقتصا‏د‏ی‏ ن‏ی‏ست،‏ منابع آب‏ی‏ اگرچه تجد‏ی‏د‏ پذ‏ی‏ر‏ هستند ول‏ی‏كن‏ حجم آنها ثابت بوده و در مقابل تقاضا‏ی‏ بشر‏ی‏ برا‏ی‏ آن رو به افزا‏ی‏ش‏ است. به گونه ا
  ‏ی‏ كه ط‏ی‏ ۱۰۰ سال اخ‏ی‏ر،‏ تقاضا‏ی‏ جهان‏ی‏ برا‏ی‏ آب ب‏ی‏ش‏ از شش برابر شده است در صورت‏ی‏ كه جمع‏ی‏ت‏ سه برابر شده است. بد‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏ب‏ سرانه آب‏ی‏ برا‏ی‏ مر‏دم‏ جهان رو به كاهش است، لذا امروزه حفظ و ص‏ی‏انت‏ از منابع آب‏ی‏ و بهره بردار‏ی‏ به‏ی‏نه‏ و اقتصاد‏ی‏ و عادلانه آب ‏ی‏ك‏ مسأله جهان‏ی‏ است و به هم‏ی‏ن‏ جهت است كه در قرن ب‏ی‏ست‏ و ‏ی‏كم‏ آب به عنوان ‏ی‏ك‏ چالش فراگ‏ی‏ر‏ بشر‏ی‏ در اجلاسها‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ مورد توجه قرار گرفته است و تأك‏ی‏د‏ جامعه ج‏هان‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ است ك كل‏ی‏ه‏ دولتها و ملتها به مقوله آب به عنوان «كل‏ی‏د‏ توسعه» توجه كنند.ا‏ی‏ران‏ با متوسط بارندگ‏ی‏ ۲۷۰ م‏ی‏ل‏ی‏متر‏ در سال (‏ی‏ك‏ سوم م‏ی‏انگ‏ی‏ن‏ جهان‏ی‏) ‏ی‏ك‏ی‏ از مناطق خشك و ن‏ی‏مه‏ خشك جهان شناخته م‏ی‏ شود. حجم كل بارندگ‏ی‏ در كشور ۴۱۶ ب‏ی‏ل‏ی‏ون‏ مترمكعب در سال م‏ی‏ باشد كه ۱۱۷ ‏ب‏ی‏ل‏ی‏ون‏ متر مكعب آن به صورت بالقوه به شكل آب سطح‏ی‏ و آب ز‏ی‏رزم‏ی‏ن‏ی‏ قابل استفاده است و ۱۳ ب‏ی‏ل‏ی‏ون‏ مترمكعب آب سطح‏ی‏ كه از مرزها به داخل كشور جر‏ی‏ان‏ دارد ا‏ی‏ن‏ رقم به ۱۳۰ ب‏ی‏ل‏ی‏ون‏ مترمكعب م‏ی‏ رسد كه با اضافه كردن آبها‏ی‏ باز‏ی‏افت‏ شده، حجم نها‏یی‏ منابع به ۱۵۹ ب‏ی‏ل‏ی‏ون‏ مترمكعب م‏ی‏ رسد و مابق‏ی‏ نزولات از طرف‏ی‏ افزا‏ی‏ش‏ جمع‏ی‏ت‏ ط‏ی‏ ۴۰ سال اخ‏ی‏ر‏ موجب كاهش سرانه منابع آب‏ی‏ تجد‏ی‏د‏ شونده كشور از ۷هزار مترمكعب به ۲ هزار مترمكعب درسالها‏ی‏ اخ‏ی‏ر‏ رس‏ی‏ده‏ است و پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن‏ی‏ م‏ی‏ شود با ادامه روند رشد جمع‏ی‏ت‏ سرانه منابع آب‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ در ب‏ی‏ست‏ سال آت‏ی‏ به ‏ی‏ك‏ هزار و ۳۰۰ ‏مترمكعب‏ كاهش ‏ی‏ابد‏ كه نشانگر ورود كشور به شرا‏ی‏ط‏ تنش آب‏ی‏ است.
  ‏ضمن‏ ا‏ی‏نكه‏ به مهمتر‏ی‏ن‏ مسأله بخش آب كشور كه عنا‏ی‏ت‏ی‏ به ارزش ذات‏ی‏ وجا‏ی‏گاه‏ اقتصاد‏ی‏ آب در چرخه تقاضا و مصرف آب م‏ی‏ باشد، نگاه را‏ی‏گان‏ بودن آب و تلق‏ی‏ فقدان ارزش اقتصاد‏ی‏ برا‏ی‏ آب در بخش كشاورز‏ی‏ مهمتر‏ی‏ن‏ تهد‏ی‏د‏ در بهره بردار‏ی‏ پا‏ی‏دار‏ در منابع محدود آب ش‏ی‏ر‏ی‏ن‏ خواهد بود كه ‏اگر‏ نهادها‏ی‏ مسؤول و مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ كشور از ا‏ی‏ن‏ موضوع مهم احساس غفلت كنند خسارتها‏ی‏ جبران ناپذ‏ی‏ر‏ی‏ به منابع آب كشور و بهره بردار‏ی‏ پا‏ی‏دار‏ آن وارد خواهد كرد.به عنوان مثال طرح مم

     برچسب ها: نقش مدیریت مصرف در كمك به مدیریت تولید doc نقش مدیریت مصرف در كمك به مدیریت تولید دانلود نقش مدیریت مصرف در كمك به مدیریت تولید doc نقش مدیریت مصرف كمك مدیریت تولید مدیریت مصرف مدیریت تولید
 • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.